| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/323/2013 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 19 czerwca 2013r.

w sprawie zmian w planach dochodów i wydatków w budżecie Gminy Ogrodzieniec na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, 57, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z dnia 13 grudnia 2001r., poz. 1591 z późn. zm.), art. 257, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240) oraz Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXII/270/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2013 rok

Rada Miejska w Ogrodzieńcu uchwala:

§ 1.

Dokonać zmian w planach dochodów i wydatków w budżecie na 2013 r. w sposób następujący:

zwiększyć plan dochodów

DZIAŁ– 852 – POMOC SPOŁECZNA

rozdz.85212-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

dochody ogółem                            -o kwotę -20 000,00 zł

w tym:

dochody bieżące                            - o kwotę - 20 000,00 zł

(OPS – 10 000,00 zł Urząd – 10 000,00 zł)

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ– 852 – POMOC SPOŁECZNA

rozdz.85212-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

wydatki ogółem              -o kwotę-20 000,00 zł

w tym:                                                                                                                                                                       

wydatki bieżące                                          - o kwotę - 20 000,00 zł

z tego:

wydatki jednostek budżetowych -              o kwotę - 20 000,00 zł

w tym:

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - o kwotę -              20 000,00 zł

(OPS – 10 000,00 zł Urząd – 10 000,00 zł)

zwiększyć plan dochodów

DZIAŁ– 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

dochody ogółem              -o kwotę -110 000,00 zł

w tym:

dochody majątkowe                            - o kwotę -              110 000,00 zł

( z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych)

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ– 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

wydatki ogółem              -o kwotę - 110 000,00 zł

w tym:                                                       

wydatki majątkowe              - o kwotę - 110 000,00 zł

z tego

inwestycje i zakupy inwestycyjne - o kwotę - 110 000,00 zł

( zakup nieruchomości na cele publiczne)

§ 2.

Dokonać zmian w Załączniku Nr 11 ”Plan wydatków majątkowych do realizacji na 2013 rok” do Uchwały Nr XXXII/270/2012 z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2013 rok.

Załącznik Nr 11”Plan wydatków majątkowych do realizacji na 2013 rok” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 niniejszej Uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Maria Lipka-Stępniewska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/323/2013
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
z dnia 19 czerwca 2013 r.

Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2013 rok

infoRgrafika

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń

Stowarzyszenie polskich producentów materiałów do wykonywania systemów ociepleń ścian zewnętrznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »