| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/323/2013 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 19 czerwca 2013r.

w sprawie zmian w planach dochodów i wydatków w budżecie Gminy Ogrodzieniec na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, 57, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z dnia 13 grudnia 2001r., poz. 1591 z późn. zm.), art. 257, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240) oraz Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXII/270/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2013 rok

Rada Miejska w Ogrodzieńcu uchwala:

§ 1.

Dokonać zmian w planach dochodów i wydatków w budżecie na 2013 r. w sposób następujący:

zwiększyć plan dochodów

DZIAŁ– 852 – POMOC SPOŁECZNA

rozdz.85212-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

dochody ogółem                            -o kwotę -20 000,00 zł

w tym:

dochody bieżące                            - o kwotę - 20 000,00 zł

(OPS – 10 000,00 zł Urząd – 10 000,00 zł)

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ– 852 – POMOC SPOŁECZNA

rozdz.85212-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

wydatki ogółem              -o kwotę-20 000,00 zł

w tym:                                                                                                                                                                       

wydatki bieżące                                          - o kwotę - 20 000,00 zł

z tego:

wydatki jednostek budżetowych -              o kwotę - 20 000,00 zł

w tym:

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - o kwotę -              20 000,00 zł

(OPS – 10 000,00 zł Urząd – 10 000,00 zł)

zwiększyć plan dochodów

DZIAŁ– 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

dochody ogółem              -o kwotę -110 000,00 zł

w tym:

dochody majątkowe                            - o kwotę -              110 000,00 zł

( z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych)

zwiększyć plan wydatków

DZIAŁ– 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

wydatki ogółem              -o kwotę - 110 000,00 zł

w tym:                                                       

wydatki majątkowe              - o kwotę - 110 000,00 zł

z tego

inwestycje i zakupy inwestycyjne - o kwotę - 110 000,00 zł

( zakup nieruchomości na cele publiczne)

§ 2.

Dokonać zmian w Załączniku Nr 11 ”Plan wydatków majątkowych do realizacji na 2013 rok” do Uchwały Nr XXXII/270/2012 z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ogrodzieniec na 2013 rok.

Załącznik Nr 11”Plan wydatków majątkowych do realizacji na 2013 rok” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 niniejszej Uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Maria Lipka-Stępniewska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/323/2013
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
z dnia 19 czerwca 2013 r.

Plan wydatków majątkowych do realizacji w 2013 rok

infoRgrafika

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jan Bijas

Dyrektor Generalny Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »