| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/230/13 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 24 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały nr XV/204/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz określenia sposobu pobierania opłat

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) w związku z art. 13b ust. 3 i ust. 4 oraz art. 13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. nr 197 poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany w Regulaminie funkcjonowania strefy płatnego parkowania, stanowiącym załącznik nr 3 do uchwały nr XV/204/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz określenia sposobu pobierania opłat:

1) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Abonament typu „O6” uprawnia do parkowania na obszarze SPP i jest ważny przez sześć kolejnych miesięcy kalendarzowych.";

2) w § 18 ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie: "po przekroczeniu opłaconego czasu parkowania, uiszczono na konto MZDiM, w terminie do 7 dni od dnia parkowania, opłatę naliczoną zgodnie ze stawkami określonymi w § 2 uchwały, za czas od momentu utraty ważności biletu parkingowego do godziny zakończenia funkcjonowania strefy płatnego parkowania, w zależności od lokalizacji parkomatu.";

3) w § 18 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "Reklamacji od nałożonej opłaty dodatkowej w przypadkach określonych w ust. 2 pkt 1, 2, 3 i 6 dokonuje się w biurze SPP.";

4) w § 18 ust. 4 otrzymuje brzmienie: "Reklamacji od nałożonej opłaty dodatkowej w przypadkach określonych w ust. 2 pkt 4, 5 i 7 dokonuje się w siedzibie MZDiM.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Rogowski


Uzasadnienie do Uchwały Nr XVI/230/13
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 24 czerwca 2013 r.

W dniu 27 maja 2013 roku podjęta została uchwała nr XV/204/13 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz określenia sposobu pobierania opłat. Po zakończeniu procesu legislacyjnego stwierdzono oczywiste omyłki pisarskie w § 9 ust. 1 i § 18 ust. 3
i ust. 4 Regulaminu funkcjonowania strefy płatnego parkowania, stanowiącego załącznik nr 3
do wymienionej uchwały.

Niniejsza uchwała koryguje stwierdzone omyłki pisarskie, nie wpływając na treść zapisów przywołanej uchwały, nie mniej wymaga to podjęcia uchwały przez Radę Miejską.

Mając na uwadze powyższe, zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »