| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 4 Burmistrza Czechowic-Dziedzic; Starosty Bielskiego

z dnia 18 czerwca 2013r.

do Porozumienia zawartego w dniu 22 października 2002r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Czechowice-Dziedzice prowadzenia spraw należących do zakresu zadań i kompetencji Starosty Bielskiego realizującego zadania służby geodezyjnej i kartograficznej w powiecie bielskim

do Porozumienia zawartego w dniu 22 października 2002r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Czechowice-Dziedzice prowadzenia spraw należących do zakresu zadań i kompetencji Starosty Bielskiego realizującego zadania służby geodezyjnej i kartograficznej w powiecie bielskim, wraz z Aneksem nr 1 z dnia 20.09.2006r., Aneksem nr 2 z dnia 10.10.2008r. oraz Aneksem nr 3 z dnia 29.12.2010r.

zawarty pomiędzy:

Wicestarostą Bielskim – Grzegorzem Szetyńskim, jako stroną Powierzającą 

a

Burmistrzem Miasta Czechowice-Dziedzice – Marianem Błachutem, jako Stroną Przyjmującą

o następującej treści:

§ 1. Strony wprowadzają do porozumienia następujące zmiany:

1. w § 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie :

Na rok 2013 wysokość dotacji ustala się w wysokości 563 404,98 zł..

2. w § 4 dodaje się pkt 7 i 8 które otrzymują brzmienie:

Strona Przyjmująca zobowiązuje się rozliczyć dotację oraz przekazać niewykorzystane środki lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem na rachunek Powiatu Bielskiego 171540 1261 2010 7245 1278 0001 w terminie do 15 stycznia następnego roku kalendarzowego..

Od środków, o których mowa w pkt.7 nie przekazanych terminowo naliczone będą odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych..

§ 2. Pozostała treść porozumienia nie ulega zmianie.

§ 3. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

Strona Powierzająca:                                                            Strona Przyjmująca:

Wicestarosta


Grzegorz Szetyński

Burmistrz


Marian Błachut

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »