| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 214/XXXIV/13 Rady Gminy Janów

z dnia 25 czerwca 2013r.

w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Janów ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 j.t.) w związku z art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) w związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm.), na wniosek Wójta, Rada Gminy Janów uchwala:

§ 1.

Dokonuje się podziału Gminy Janów na stałe obwody głosowania, ustala się ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.

§ 3.

Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje się Wojewodzie Śląskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Częstochowie.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 5.

Wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Częstochowie w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

Przewodnicząca Rady Gminy Janów


Małgorzata Grzywna


Załącznik do Uchwały Nr 214/XXXIV/13
Rady Gminy Janów
z dnia 25 czerwca 2013 r.

Podział Gminy Janów na stałe obwody głosowania

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1

Żuraw,
Zagórze,
Lipnik


Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Żurawiu,
Żuraw, ul. Kościelna 19

2

Lusławice,
Okrąglik


Szkoła Podstawowa
im. Wł. Broniewskiego w Lusławicach
Lusławice 70

3

Bystrzanowice, Bystrzanowice Dwór,
Hucisko,
Lgoczanka,
Sokole Pole, Teodorów


Szkoła Podstawowa
im. Św. St. Kostki w Lgoczance
Lgoczanka 1

4

Czepurka,
Pabianice,
Piasek,
Skowronów


Gimnazjum im. Armii Krajowej w Piasku
Piasek, ul. Żurawska 2

5

Siedlec


Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Siedlcu
Siedlec, ul. Szkolna 8

Lokal przystosowany do obsługi  niepełnosprawnych

6

Apolonka,
Janów,
Ponik,
Śmiertny Dąb


Zespół Szkolno-Przedszkolny w Janowie
Janów, ul. Szkolna 1

7

Góry Gorzkowskie,
Złoty Potok


Przedszkole w Złotym Potoku
Złoty Potok, Pl. Jana Chrzciciela 1

Lokal przystosowany do obsługi  niepełnosprawnych


Uzasadnienie

do Uchwały Nr 214/XXXIV/13

Rady Gminy Janów

z dnia 25 czerwca 2013 r.

w sprawie: utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Janów ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks  wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm.) rady gmin zobowiązane są do dokonania podziału gmin na stałe obwody głosowania.

Projekt niniejszej uchwały został skonsultowany z Komisarzem Wyborczym w Częstochowie.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie uchwały jest uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Kołodziejczyk

Adwokat, ekspert w zakresie sądowego postępowania cywilnego i karnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »