| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/328/2013 Rady Miasta Radzionków

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2013 r

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, art. 51 ust. 1, art. 54, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 j.t.) oraz art. 89 ust.1 pkt 2, art. 211,art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miasta Radzionków uchwala,
co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/256/2012 Rady Miasta Radzionków z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Radzionków na rok 2013, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 4.881.815,00 zł, w pkt. 1 zmniejsza się dochody bieżące o 881.815,00 zł, w pkt. 2 zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 4.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w § 2 zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę (per saldo) 881.815,00 zł, w pkt. 1 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 746.169,00 zł, w pkt. 2 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę (per saldo) 135.646,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 4.567.854,36 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków w kwocie 567.854,36 zł,

2) kredytu w kwocie 4.000.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 7.857.846,52 zł oraz rozchody w wysokości 3.289.992,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.;

4) w § 10 dodaje się pkt 3 z następującą treścią: „finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 4.000.000,00 zł”;

5) w § 12 dodaje się pkt 4 z następującą treścią: „zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 4.000.000,00 zł.”;

6) w załączniku nr 1, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

7) w załączniku nr 2, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

8) w załączniku nr 3, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Dariusz Wysypoł


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/328/2013
Rady Miasta Radzionków
z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/328/2013
Rady Miasta Radzionków
z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/328/2013
Rady Miasta Radzionków
z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Uzasadnienie

Proponowane zmiany do budżetu miasta Radzionków na 2013 r. dotyczą:

1) dochodów i wydatków związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Zmniejsza się dochody w 756, 75618 § 0490 o 881.815,00 zł oraz zmniejsza się wydatki w 900,90002 § 4300 o 746.169,00 zł, § 6050 o 135.646,00 zł.

2) dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. Zmniejsza się dochody w 700,70005 § 0770 o 4.000.000,00 zł oraz zwiększa się przychody z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 4.000.000,00 zł.

3) zadania pn.: „Przebudowa ul. A. Krzywoń w Radzionkowie”. Zwiększa się wydatki w 600, 60016 § 6050 o 1.107,00 zł oraz zmniejsza się wydatki w 900,90015 § 6050 o 1.107,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa oświetlenia na terenie byłej jednostki wojskowej w Radzionkowie”.

4) zadania pn.: „Przebudowa kotłowni wraz z wymianą źródła ciepła w Szkole Podstawowej Nr 1 w Radzionkowie”. Zwiększa się wydatki w 801,80101 § 6050 o 100.000,00 zł oraz zmniejsza się wydatki w 900,90015 § 6050 o 100.000,00 zł na zadaniu pn.: „Budowa oświetlenia na terenie byłej jednostki wojskowej w Radzionkowie”.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

FakturaXL.pl

FakturaXL.pl jest producentem oprogramowania w zakresie fakturowania online dla firm i biur rachunkowych. Od ponad 12 lat tworzymy z pasją rozwiązania IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »