| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/657/13 Rady Miasta Tychy

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 4 ust. 7 pkt 2, art. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r. Nr 83, t. j.), po zaopiniowaniu przez Komisję Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego oraz Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

1. W sprawach wszczętych i niezakończonych do dnia 8 sierpnia 2011 r. udzielić:

1) osobom fizycznym bonifikaty w wysokości 90 % od opłaty z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych i wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, jeżeli dochód miesięczny brutto pomniejszony o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym osiągnięty w roku poprzedzającym rok, w którym wystąpiono z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, nie przekracza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, pomniejszonego o ww. składki ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, za rok w którym dochód ten został osiągnięty.

2) udzielić osobom fizycznym, które prawo użytkowania wieczystego uzyskały przed dniem 5 grudnia 1990 r. oraz ich następcom prawnym, bonifikaty w wysokości 50% od opłaty z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych i wykorzystywanych na cele mieszkaniowe,

2. Bonifikatę, o której mowa w § 1 pkt. 1 i pkt. 2 w niniejszej uchwale udziela się na wniosek użytkowników wieczystych, którzy spełniają jednocześnie następujące warunki:

1) wystąpili z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, a ich sprawy nie zostały zakończone do dnia 8 sierpnia 2011 r.,

2) nie posiadają na dzień wydania stosownej decyzji, żadnych zaległości finansowych względem Miasta,

3) brak sporów sądowych pomiędzy użytkownikami wieczystymi i Miastem.

3. Warunek określony w ust. 2 pkt. 1 nie dotyczy osób fizycznych będących właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego.

§ 2

W razie zbiegu praw do bonifikat, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1 i 2 niniejszej uchwały stosuje się jedną bonifikatę, korzystniejszą dla użytkownika wieczystego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Tychy


mgr Zygmunt Marczuk

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RESET2 Sp. z o.o.

RESET2 Sp. z o.o. istnieje od stycznia 2001 roku i kontynuuje działalność prowadzoną od 1992 roku przez RESET Computer Systems s.c. Spółka zajmuje się tworzeniem oraz wdrażaniem systemów informatycznych, wspomagających zarządzanie firmą. Produkty RESET2 to połączenie bogatych możliwości z łatwą i intuicyjną obsługą.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »