| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/657/13 Rady Miasta Tychy

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 4 ust. 7 pkt 2, art. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r. Nr 83, t. j.), po zaopiniowaniu przez Komisję Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego oraz Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

1. W sprawach wszczętych i niezakończonych do dnia 8 sierpnia 2011 r. udzielić:

1) osobom fizycznym bonifikaty w wysokości 90 % od opłaty z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych i wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, jeżeli dochód miesięczny brutto pomniejszony o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym osiągnięty w roku poprzedzającym rok, w którym wystąpiono z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, nie przekracza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, pomniejszonego o ww. składki ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, za rok w którym dochód ten został osiągnięty.

2) udzielić osobom fizycznym, które prawo użytkowania wieczystego uzyskały przed dniem 5 grudnia 1990 r. oraz ich następcom prawnym, bonifikaty w wysokości 50% od opłaty z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych i wykorzystywanych na cele mieszkaniowe,

2. Bonifikatę, o której mowa w § 1 pkt. 1 i pkt. 2 w niniejszej uchwale udziela się na wniosek użytkowników wieczystych, którzy spełniają jednocześnie następujące warunki:

1) wystąpili z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, a ich sprawy nie zostały zakończone do dnia 8 sierpnia 2011 r.,

2) nie posiadają na dzień wydania stosownej decyzji, żadnych zaległości finansowych względem Miasta,

3) brak sporów sądowych pomiędzy użytkownikami wieczystymi i Miastem.

3. Warunek określony w ust. 2 pkt. 1 nie dotyczy osób fizycznych będących właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego.

§ 2

W razie zbiegu praw do bonifikat, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1 i 2 niniejszej uchwały stosuje się jedną bonifikatę, korzystniejszą dla użytkownika wieczystego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Tychy


mgr Zygmunt Marczuk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF

United Nations Children’s Fund

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »