| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/657/13 Rady Miasta Tychy

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 4 ust. 7 pkt 2, art. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r. Nr 83, t. j.), po zaopiniowaniu przez Komisję Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego oraz Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

1. W sprawach wszczętych i niezakończonych do dnia 8 sierpnia 2011 r. udzielić:

1) osobom fizycznym bonifikaty w wysokości 90 % od opłaty z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zabudowanych i wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, jeżeli dochód miesięczny brutto pomniejszony o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym osiągnięty w roku poprzedzającym rok, w którym wystąpiono z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, nie przekracza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, pomniejszonego o ww. składki ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, za rok w którym dochód ten został osiągnięty.

2) udzielić osobom fizycznym, które prawo użytkowania wieczystego uzyskały przed dniem 5 grudnia 1990 r. oraz ich następcom prawnym, bonifikaty w wysokości 50% od opłaty z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych i wykorzystywanych na cele mieszkaniowe,

2. Bonifikatę, o której mowa w § 1 pkt. 1 i pkt. 2 w niniejszej uchwale udziela się na wniosek użytkowników wieczystych, którzy spełniają jednocześnie następujące warunki:

1) wystąpili z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, a ich sprawy nie zostały zakończone do dnia 8 sierpnia 2011 r.,

2) nie posiadają na dzień wydania stosownej decyzji, żadnych zaległości finansowych względem Miasta,

3) brak sporów sądowych pomiędzy użytkownikami wieczystymi i Miastem.

3. Warunek określony w ust. 2 pkt. 1 nie dotyczy osób fizycznych będących właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego.

§ 2

W razie zbiegu praw do bonifikat, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1 i 2 niniejszej uchwały stosuje się jedną bonifikatę, korzystniejszą dla użytkownika wieczystego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Tychy


mgr Zygmunt Marczuk

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Nikolay Kirov

Od 1996 r. wykładowca i doradca w zakresie: • Negocjacji, Budowania Relacji i Kreowania Wartości Dodanej w biznesie • Przywództwa, wdrażania zmian organizacyjnych i rozwiązywania konfliktów • Negocjacji Strategicznych i Międzykulturowych, Budowania modelów e-Biznesu i Strategii Przez prawie 20 lat ponad 50 000 osób brało udział w moich wykładach, szkoleniach i sesjach strategicznych podczas realizacji Programów Rozwojowych dla Korporacji i Przedsiębiorców, studiów podyplomowych, programów Master of Business Administration: Executive MBA, MBA IT, MBA HR, MBA FINANSE, MBA dla Inżynierów, MBA dla kadry Medycznej a także na międzynarodowym programie Executive MBA realizowanym w języku rosyjskim na Białorusi. Wykładowca „Kozminski AMP - Advanced Management Program” - realizacja Warszawa - Barcelona, na którym prowadziłem zajęcia w EADA Business School. Na swoich kursach pokazuje jak umiejętności negocjowania i budowania relacji w biznesie przekładają się bezpośrednio na korzyści ekonomiczne i zadowolenie partnerów. Jak podpisywać korzystniejsze długoterminowo kontrakty. Obecnie jest Dyrektorem ds. Strategii i Rozwoju - Center of Excellence - Centrum Doradztwa i Kształcenia Menedżerów - Akademii Leona Koźmińskiego. Partnerem i członkiem zarządu „Kirov Strategic Negotiators” Sp. z o.o., Członkiem Zarządu Fundacji BARGEWORK, Członkiem Rady Naukowej Fundacji „Pasja do Edukacji i Rozwoju”, członkiem Kapituły Nagrody PNSA - Polish National Sales Awards, Członkiem Kapituły nagrody "Lwy Koźmińksiego" oraz członkiem Kolegium Redakcyjnego czasopisma "Management and Business Administration. Central Europe". Koordynator merytoryczny programu studiów Koźmiński MBA dla Inżynierów oraz studiów podyplomowych „Strategiczne Zarządzanie Sprzedażą i Zespołem Sprzedaży”. Jest również opiekunem i promotorem kilkudziesięciu strategicznych projektów doradczych prowadzonych w ramach programów MBA, oraz opiekunem i promotorem ponad 200 projektów doradczych dla administracji publicznej. Zostań ekspertem portalu Infor.pl »