| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/407/2013 Rady Gminy Rudziniec

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/316/2012 Rady Gminy Rudziniec z dnia 25 października 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Rudziniec oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594), art. 6k ust. 1 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012r. Poz. 391 z późn. zm.), po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),

Rada Gminy Rudziniec
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXV/316/2012 Rady Gminy Rudziniec z dnia 25 października 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Rudziniec oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 otrzymuje nowe brzmienie:

1. Ustala się stawkę opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 w wysokości 14,00 zł miesięcznie, jeżeli odpady zbierane są w sposób nieselektywny.

2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny w wysokości:

a) 8,00 zł miesięcznie od osoby, w przypadku gdy na nieruchomości lub w lokalu mieszkalnym w nieruchomości wielolokalowej zamieszkuje 1-4 osób;

b) 7,00 zł miesięcznie od osoby, w przypadku gdy na nieruchomości lub w lokalu mieszkalnym w nieruchomości wielolokalowej zamieszkuje 5 osób;

c) 5,80 zł miesięcznie od osoby, w przypadku gdy na nieruchomości lub w lokalu mieszkalnym w nieruchomości wielolokalowej zamieszkuje 6 osób;

d) 5,00 zł miesięcznie od osoby, w przypadku gdy na nieruchomości lub w lokalu mieszkalnym w nieruchomości wielolokalowej zamieszkuje 7 osób;

e) 4,40 zł miesięcznie od osoby, w przypadku gdy na nieruchomości lub w lokalu mieszkalnym w nieruchomości wielolokalowej zamieszkuje 8 osób;

f) 3,90 zł miesięcznie od osoby, w przypadku gdy na nieruchomości lub w lokalu mieszkalnym w nieruchomości wielolokalowej zamieszkuje 9 osób;

g) 3,50 zł miesięcznie od osoby, w przypadku gdy na nieruchomości lub w lokalu mieszkalnym w nieruchomości wielolokalowej zamieszkuje 10 osób;

h) 3,20 zł miesięcznie od osoby, w przypadku gdy na nieruchomości lub w lokalu mieszkalnym w nieruchomości wielolokalowej zamieszkuje 11 osób;

i) 2,90 zł miesięcznie od osoby, w przypadku gdy na nieruchomości lub w lokalu mieszkalnym w nieruchomości wielolokalowej zamieszkuje 12 osób;

j) 2,70 zł miesięcznie od osoby, w przypadku gdy na nieruchomości lub w lokalu mieszkalnym w nieruchomości wielolokalowej zamieszkuje 13 osób.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

I Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Józef Krzemień

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dittmajer i Wspólnicy sp. k.

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »