| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 237/XXIII/2013 Rady Gminy Mykanów

z dnia 11 lipca 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 209/XX/2013 Rady Gminy Mykanów z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mykanów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013, poz. 594 ) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Rada Gminy Mykanów  uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości porządku na terenie Gminy Mykanów stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 209/XX/2013 Rady Gminy Mykanów z dnia  15 marca  2013r w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości porządku na terenie Gminy Mykanów , wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„  zbieranie w przeznaczonych do tego celu pojemnikach i workach następujących frakcji odpadów komunalnych.

2. w § 8 ust.4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

pojemnikach  ( kubłach ) na odpady zmieszane o pojemności co najmniej  120 l w zależności od zapotrzebowania na nieruchomości, uwzględniając liczbę osób korzystających z pojemnika oraz częstotliwość odbioru.

3. w § 8 ust.4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„  pojemnikach na odpady obejmujące następujące frakcje: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe o pojemności co najmniej 120l  odpowiednio oznaczone  lub przezroczystych workach z folii PE –HD   na  odpady zbierane selektywnie o pojemności  co najmniej   120l, według następującej kolorystyki:

a) niebieski z przeznaczeniem na papier

b) żółty z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne , opakowania wielomateriałowe, metal

c) zielony z przeznaczeniem na szkło

d) brązowy z przeznaczeniem na odpady ulegające  biodegradacji.

4. w § 8 ust.4   pkt 5 otrzymuje brzmienie

„ pojemnikach ( kubłach)  na odpady ulegające biodegradacji o pojemności co najmniej  120l  odpowiednio oznaczonych.

5. w § 8 ust.5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„  dla nieruchomości  na  której  zamieszkuje :

- od 1 do 3 osób – jeden pojemnik o pojemności 120 l,

- od 4 do 6 osób – jeden pojemnik o pojemności 240l

- powyżej 6 osób a nie więcej niż 15 osób  – jeden  pojemnik o pojemności   240l i jeden  pojemnik o pojemności 120l.

6. § 9 otrzymuje brzmienie:

.Odpady     komunalne     segregowane      należy     gromadzić w pojemnikach    lub workach   uwzględniając następujące normy:

1) dla nieruchomości na której zamieszkuje od 1 do 3 osób :

a) jeden   pojemnik lub worek o pojemności   120 l z przeznaczeniem  na papier

b) jeden   pojemnik lub worek o pojemności   120 l z przeznaczeniem  na szkło

c) jeden pojemnik lub worek o pojemności   120 l z przeznaczeniem  na  tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal

d) jeden   pojemnik ( worek) o pojemności   120 l  na  odpady  ulegające biodegradacji

2) dla nieruchomości na której zamieszkuje od 4 do 6 osób :

a) jeden   pojemnik lub worek o pojemności   120 l z przeznaczeniem  na  papier

b) jeden   pojemnik lub worek o pojemności   120 l z przeznaczeniem  na szkło

c) jeden     pojemnik o pojemności   240 l   lub 2 worki o pojemności 120l z przeznaczeniem  na         tworzywa sztuczne , opakowania wielomateriałowe, metal

d) jeden   pojemnik  lub  worek o pojemności   120 l  na  odpady  ulegające  biodegradacji

3) dla nieruchomości na której zamieszkuje od 7 do 15 osób :

a) jeden   pojemnik lub worek o pojemności   120 l z przeznaczeniem  na papier

b) jeden   pojemnik lub worek o pojemności   120 l z przeznaczeniem  na szkło

c) jeden  pojemnik o pojemności   360 l lub 3 worki o pojemności 120l z przeznaczeniem  na tworzywa sztuczne , opakowania wielomateriałowe, metal

d) jeden pojemnik lub worek o pojemności o 120l  na odpady  ulegające  biodegradacji

4) dla nieruchomości na której zamieszkuje od 16 do 30 osób :

a) jeden pojemniki o pojemności 1100 l z przeznaczeniem  na  papier przyjmując na każde  następne 15 osób jeden  pojemnik o pojemności  1100l.

b) jeden pojemniki o pojemności 1100 l z przeznaczeniem  na szkło przyjmując na każde  następne 15 osób jeden  pojemnik o pojemności  1100l

c) jeden  pojemnik o pojemności   1100l z przeznaczeniem  na tworzywa  sztuczne , opakowania wielomateriałowe,  metal , przyjmując na każde następne 15 osób jeden   pojemnik o pojemności  1100l.

d) jeden   pojemnik o pojemności  1100 l  na odpady ulegające biodegradacji,  przyjmując   na każde        następne 15 osób jeden pojemnik o pojemności 1100 l.

7. § 12 ust.2  otrzymuje brzmienie:

Odpady komunalne segregowane obejmujące następujące frakcje:  papier,   metal, tworzywa   sztuczne, szkło i opakowania   wielomateriałowe   należy   usuwać z następującą częstotliwością:

1) dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej:

- papier -   raz na dwa miesiące

- szkło   -   raz na dwa miesiące

- tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal  - raz na cztery tygodnie

2) dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej:

- papier -   raz na cztery tygodnie

- szkło  -   raz na cztery tygodnie

- tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal  - raz na cztery tygodnie

3) dla nieruchomości niezamieszkałych – nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie

4) dla punktu selektywnego zbierania – według potrzeb nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie.

8. § 12 ust.3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej raz na dwa tygodnie w okresie od miesiąca maja do miesiąca października a w  okresie od miesiąca  listopada do miesiąca kwietnia raz na cztery tygodnie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mykanów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Mykanów


Krzysztof Nabiałczyk

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GACH MIZIŃSKA Kancelaria prawna

Kancelaria GACH MIZIŃSKA spółka jawna to kancelaria specjalizująca się w doradztwie podatkowym oraz w doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorców.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »