| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 237/XXIII/2013 Rady Gminy Mykanów

z dnia 11 lipca 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 209/XX/2013 Rady Gminy Mykanów z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mykanów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013, poz. 594 ) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Rada Gminy Mykanów  uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości porządku na terenie Gminy Mykanów stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 209/XX/2013 Rady Gminy Mykanów z dnia  15 marca  2013r w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości porządku na terenie Gminy Mykanów , wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„  zbieranie w przeznaczonych do tego celu pojemnikach i workach następujących frakcji odpadów komunalnych.

2. w § 8 ust.4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

pojemnikach  ( kubłach ) na odpady zmieszane o pojemności co najmniej  120 l w zależności od zapotrzebowania na nieruchomości, uwzględniając liczbę osób korzystających z pojemnika oraz częstotliwość odbioru.

3. w § 8 ust.4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„  pojemnikach na odpady obejmujące następujące frakcje: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe o pojemności co najmniej 120l  odpowiednio oznaczone  lub przezroczystych workach z folii PE –HD   na  odpady zbierane selektywnie o pojemności  co najmniej   120l, według następującej kolorystyki:

a) niebieski z przeznaczeniem na papier

b) żółty z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne , opakowania wielomateriałowe, metal

c) zielony z przeznaczeniem na szkło

d) brązowy z przeznaczeniem na odpady ulegające  biodegradacji.

4. w § 8 ust.4   pkt 5 otrzymuje brzmienie

„ pojemnikach ( kubłach)  na odpady ulegające biodegradacji o pojemności co najmniej  120l  odpowiednio oznaczonych.

5. w § 8 ust.5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„  dla nieruchomości  na  której  zamieszkuje :

- od 1 do 3 osób – jeden pojemnik o pojemności 120 l,

- od 4 do 6 osób – jeden pojemnik o pojemności 240l

- powyżej 6 osób a nie więcej niż 15 osób  – jeden  pojemnik o pojemności   240l i jeden  pojemnik o pojemności 120l.

6. § 9 otrzymuje brzmienie:

.Odpady     komunalne     segregowane      należy     gromadzić w pojemnikach    lub workach   uwzględniając następujące normy:

1) dla nieruchomości na której zamieszkuje od 1 do 3 osób :

a) jeden   pojemnik lub worek o pojemności   120 l z przeznaczeniem  na papier

b) jeden   pojemnik lub worek o pojemności   120 l z przeznaczeniem  na szkło

c) jeden pojemnik lub worek o pojemności   120 l z przeznaczeniem  na  tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal

d) jeden   pojemnik ( worek) o pojemności   120 l  na  odpady  ulegające biodegradacji

2) dla nieruchomości na której zamieszkuje od 4 do 6 osób :

a) jeden   pojemnik lub worek o pojemności   120 l z przeznaczeniem  na  papier

b) jeden   pojemnik lub worek o pojemności   120 l z przeznaczeniem  na szkło

c) jeden     pojemnik o pojemności   240 l   lub 2 worki o pojemności 120l z przeznaczeniem  na         tworzywa sztuczne , opakowania wielomateriałowe, metal

d) jeden   pojemnik  lub  worek o pojemności   120 l  na  odpady  ulegające  biodegradacji

3) dla nieruchomości na której zamieszkuje od 7 do 15 osób :

a) jeden   pojemnik lub worek o pojemności   120 l z przeznaczeniem  na papier

b) jeden   pojemnik lub worek o pojemności   120 l z przeznaczeniem  na szkło

c) jeden  pojemnik o pojemności   360 l lub 3 worki o pojemności 120l z przeznaczeniem  na tworzywa sztuczne , opakowania wielomateriałowe, metal

d) jeden pojemnik lub worek o pojemności o 120l  na odpady  ulegające  biodegradacji

4) dla nieruchomości na której zamieszkuje od 16 do 30 osób :

a) jeden pojemniki o pojemności 1100 l z przeznaczeniem  na  papier przyjmując na każde  następne 15 osób jeden  pojemnik o pojemności  1100l.

b) jeden pojemniki o pojemności 1100 l z przeznaczeniem  na szkło przyjmując na każde  następne 15 osób jeden  pojemnik o pojemności  1100l

c) jeden  pojemnik o pojemności   1100l z przeznaczeniem  na tworzywa  sztuczne , opakowania wielomateriałowe,  metal , przyjmując na każde następne 15 osób jeden   pojemnik o pojemności  1100l.

d) jeden   pojemnik o pojemności  1100 l  na odpady ulegające biodegradacji,  przyjmując   na każde        następne 15 osób jeden pojemnik o pojemności 1100 l.

7. § 12 ust.2  otrzymuje brzmienie:

Odpady komunalne segregowane obejmujące następujące frakcje:  papier,   metal, tworzywa   sztuczne, szkło i opakowania   wielomateriałowe   należy   usuwać z następującą częstotliwością:

1) dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej:

- papier -   raz na dwa miesiące

- szkło   -   raz na dwa miesiące

- tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal  - raz na cztery tygodnie

2) dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej:

- papier -   raz na cztery tygodnie

- szkło  -   raz na cztery tygodnie

- tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal  - raz na cztery tygodnie

3) dla nieruchomości niezamieszkałych – nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie

4) dla punktu selektywnego zbierania – według potrzeb nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie.

8. § 12 ust.3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej raz na dwa tygodnie w okresie od miesiąca maja do miesiąca października a w  okresie od miesiąca  listopada do miesiąca kwietnia raz na cztery tygodnie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mykanów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Mykanów


Krzysztof Nabiałczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »