| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/236/13 Rady Miejskiej w Łazach

z dnia 14 sierpnia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Łazach z 29 listopada 2012 r. nr XXI/176/12 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łazy

Na podstawie art.   4   ust.   1   i 2   ustawy z   dnia 13   września 1996   r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz.   U.   z   2012   r. Poz. 391   z   późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w   Zawierciu oraz po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art.   3   ust.   3   ustawy z   dnia 24   kwietnia 2003   r. o   działalności pożytku publicznego (tekst jednolity Dz.   U.   z   2010   r. Nr 234, poz. 1536)   Rada Miejska w   Łazach  

-   uchwala -   co następuje   :  

§   1.  

W uchwale Rady Miejskiej w   Łazach z   29   listopada 2012   r. nr XXI/176/12 w   sprawie Regulaminu utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Łazy przepis §   4   pkt 5   otrzymuje brzmienie:  

5)   zagospodarowanie odpadów zielonych i   ulegających biodegradacji w   indywidualnych kompostownikach, a   w przypadku braku możliwości ich kompostowania przez właściciela nieruchomości, dostarczenie do punktu selektywnego gromadzenia odpadów. .

§   2.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14   dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Łazach  


Maciej   Kubiczek


Uzasadnienie

Uchwałą z   15 marca 2013 r. w   sprawie szczegółowego sposobu i   zakresu świadczenia usług w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Łazy i   zagospodarowania tych odpadów, Rada Miejska przesądziła, że w   zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odpady biodegradowalne i   zielone będą odbierane wyłącznie w   Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów, a   nie będą odbierane „u źródła”. W   ślad za tą zmianą nie poszła jednak zmiana Regulaminu utrzymania i   czystości i   porządku, która w   § 4   pkt 5   przewidywała możliwość gromadzenia tych odpadów w   workach. Przedmiotowa zmiana ma więc charakter porządkujący, mający na celu zgodność regulacji obu uchwał w   tym zakresie.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jakub Starowicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »