| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX.211.2013 Rady Gminy Ślemień

z dnia 22 sierpnia 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ślemień na rok 2013

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit „c”,  d) i i), art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594),

- art. 211, art. 212, art. 213, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy w Ślemieniu
uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejszyć plan dochodów gminy z kwoty 13 792 254,79zł do kwoty 13 572 103,79zł tj o kwotę 220 151,00zł zgodnie zzałącznikiem Nr 1do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejszyć plan wydatków gminy z kwoty 12 878 844,79zł do kwoty 12 658 693,79zł tj o kwotę                220 151,00zł zgodnie zzałącznikiem Nr 2do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Określa się  nadwyżkę budżetu w kwocie 913 410,00zł

2. Określa się przeznaczenie nadwyżki budżetowej:

- spłata rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych w wysokości  913 410,00zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 5 164 719,00zł z następujących tytułów:

- z zaciągniętych kredytów w kwocie:              5 164 719,00zł  zgodnie zzałącznikiem Nr 3do niniejszej uchwały

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 6 078 129,00zł z następujących tytułów:

- z zaciągniętych kredytów w kwocie: 6 011 129,00zł

- z zaciągniętych pożyczek w kwocie:     67 000,00 zł zgodnie zzałącznikiem Nr 3do niniejszej uchwały

§ 6. Skorygować treść Tabeli Nr 4 do uchwały budżetowej na 2013 r. pt. „Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2013r.„ w sposób jak wzałączniku Nr 4do niniejszej uchwały.

§ 7. Skorygować treść Tabeli Nr 5 do uchwały budżetowej na 2013 r. pt. „WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH„ w sposób jak wzałączniku Nr 5do niniejszej uchwały.

§ 8. Określa się limit zobowiązań:

- z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 250 000,00zł,

- z tytułu zaciąganych kredytów na wyprzedzające finansowanie zadania p.n. „Wspólnie poznajmy i chrońmy przyrodę” w kwocie 490 053,00zł,

- z tytułu zaciąganych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 5 135 205,00zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta  Gminy Ślemień:

- Do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 250 000,00 zł.

- Zaciągania kredytów na wyprzedzające finansowanie zadania p.n. „Wspólnie poznajmy i chrońmy przyrodę” w kwocie 490 053,00zł.

- Zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 5 135 205,00zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i podlega publikacji.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Micor


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX.211.2013
Rady Gminy Ślemień
z dnia 22 sierpnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX.211.2013
Rady Gminy Ślemień
z dnia 22 sierpnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX.211.2013
Rady Gminy Ślemień
z dnia 22 sierpnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX.211.2013
Rady Gminy Ślemień
z dnia 22 sierpnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX.211.2013
Rady Gminy Ślemień
z dnia 22 sierpnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »