| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 380/XXII/2013 Rady Powiatu w Lublińcu

z dnia 28 sierpnia 2013r.

w sprawie zmian do budżetu powiatu lublinieckiego na 2013r

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 595), art. 235, art. 236 ust. 3 pkt 1 – 4, ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu w Lublińcu uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonać zmian w budżecie powiatu lublinieckiego na 2013 r. według następującej klasyfikacji budżetowej:

Dz.

Rozdz.

Treść

Dochody

Wydatki

Zmniejszenie

Zwiększenie

Zmniejszenie

Zwiększenie

750

Administracja publiczna

-

-

-

142.000,00

75020

Starostwa powiatowe

-

-

-

142.000,00

Wydatki majątkowe, w tym:

-

-

-

142.000,00

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

-

-

-

142.000,00

801

Oświata i wychowanie

-

64.946,00

-

85.367,00

Dochody bieżące, w tym:

-

64.946,00

-

-

- wpływu z różnych opłat

-

157,00

-

-

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

-

10.496,00

-

-

- pozostałe odsetki

-

13,00

-

-

- wpływy z różnych dochodów

-

3.280,00

-

-

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

-

51.000,00

-

-

80102

Szkoły podstawowe specjalne

-

-

-

554,00

Wydatki bieżące, w tym:

-

-

-

554,00

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

-

-

-

554,00

80111

Gimnazja specjalne

-

-

-

9.867,00

Wydatki bieżące w tym:

-

-

-

9.867,00

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

-

-

-

9.867,00

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

-

-

-

9.867,00

80120

Licea ogólnokształcące

-

-

-

11.972,00

Wydatki bieżące w tym:

-

-

-

11.972,00

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

-

-

-

11.972,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-

-

-

2.200,00

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

-

-

-

9.772,00

80130

Szkoły zawodowe

-

-

-

1.974,00

Wydatki bieżące w tym:

-

-

-

1.974,00

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

-

-

-

1.974,00

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

-

-

-

1.974,00

80134

Szkoły zawodowe specjalne

-

-

-

10.000,00

Wydatki bieżące w tym:

-

-

-

8.000,00

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

-

-

-

8.000,00

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

-

-

-

8.000,00

Wydatki majątkowe, w tym:

-

-

-

2.000,00

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

-

-

-

2.000,00

80195

Pozostała działalność

-

-

-

51.000,00

Wydatki bieżące w tym:

-

-

-

51.000,00

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

-

-

-

51.000,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

10.251,35

51,35

10.251,35

51,35

Dochody bieżące, w tym:

10.251,35

51,35

-

-

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

10.251,35

51,35

-

-

85333

Powiatowe urzędy pracy

-

-

10.251,35

51,35

Wydatki bieżące w tym:

-

-

10.251,35

51,35

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

-

-

10.251,35

51.,35

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

-

9.996,00

20.421,00

9.996,00

Dochody bieżące, w tym:

-

8.521,00

-

-

- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo wychowawczych

-

4.703,00

-

-

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne

-

2.600,00

-

-

- wpływy z różnych dochodów

-

1.218,00

-

-

Dochody majątkowe, w tym:

-

1.475,00

-

-

- sprzedaż mienia powiatu

-

1.475,00

-

-

85403

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

-

-

10.000,00

2.600,00

Wydatki bieżące w tym:

-

-

-

2.600,00

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

-

-

-

2.600,00

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

-

-

-

2.600,00

Wydatki majątkowe, w tym:

-

-

10.000,00

-

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

-

-

10.000,00

-

85420

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

-

-

9.867,00

7.396,00

Wydatki bieżące w tym:

-

-

9.867,00

7.396,00

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

-

-

9.867,00

7.396,00

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

-

-

9.867,00

7.396,00

85495

Pozostała działalność

-

-

554,00

-

Wydatki bieżące w tym:

-

-

554,00

-

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

-

-

554,00

-

Ogółem:

10.251,35

74.993,35

30.672,35

237.414,35

§ 2.

Dokonać zmiany załącznik nr 3 pn. „Przychody na 2013 r.” do uchwały nr 289/XVIII/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 19 grudnia 2012 r. (z późn. zm.) polegającej na zwiększeniu przychodów w § 955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę 142.000 zł.

Załącznik o którym mowa powyżej otrzymuje nową treść i stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lublińcu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


mgr Lidia Kucharczyk


Załącznik Nr 3 do                         zmieniony:

Uchwały Nr 289/XVIII/2012 Rady Powiatu w Lublińcu
z dnia 19 grudnia 2012 r.

Uchwałą Nr 306/XIX/2013
Rady Powiatu w Lublińcu
z dnia 27 lutego 2013 r.

Uchwałą Nr 337/XX/2013
Rady Powiatu w Lublińcu
z dnia 8 maja 2013 r.

Uchwałą Nr 354/XXI/2013
Rady Powiatu w Lublińcu 
z dnia 26 czerwca 2013 r.

Uchwałą Nr 357/XXI/2013
Rady Powiatu w Lublińcu
z dnia  26 czerwca 2013 r.

Uchwałą Nr 380/XXII/2013
Rady Powiatu w Lublińcu
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

PRZYCHODY NA 2013 ROK

Paragraf

Treść

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiekszenie

Plan po zmianach

952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

421 218,00

421 218,00

955

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

4 473 461,62

142 000,00

4 615 461,62

Razem:

4 894 679,62

142 000,00

5 036 679,62

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dittmajer i Wspólnicy sp. k.

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »