| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 235/XXX/2013 Rady Gminy Niegowa

z dnia 30 sierpnia 2013r.

w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm..)Rada Gminy Niegowauchwala:

§ 1. 1. Określa się szczegółowy zakres świadczenia dodatkowych usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Niegowa w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę dodatkową.

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za podstawienie i odbiór pojemników służących do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych, po zapełnieniu pojemnika/pojemników o pojemności określonej w Uchwale Rady Gminy Niegowa w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Niegowa.

§ 2. 1. Opłata za podstawienie pojemnika służącego do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz za odbiór i zagospodarowanie odpadów w nim zgromadzonych jest uzależniona od pojemności pojemnika i wynosi:

1) pojemnik o pojemności 120 l –16,00 zł,

2) pojemnik o pojemności 240 l –23,00 zł,

3) pojemnik o pojemności 1100 l –60,00 zł.

2. Za dostarczenie pojemników na zmieszane odpady komunalne, a także za ich zagospodarowanie odpowiedzialny będzie przedsiębiorca wyłoniony w drodze przetargu, na zasadach określonych w umowie.

§ 3. Zapotrzebowanie na skorzystanie z usługi należy zgłosić do Urzędu Gminy w Niegowie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Niegowa


Zofia Kasznia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Andziak

Księgowy / Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »