| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 235/XXX/2013 Rady Gminy Niegowa

z dnia 30 sierpnia 2013r.

w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późn. zm..)Rada Gminy Niegowauchwala:

§ 1. 1. Określa się szczegółowy zakres świadczenia dodatkowych usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Niegowa w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę dodatkową.

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za podstawienie i odbiór pojemników służących do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych, po zapełnieniu pojemnika/pojemników o pojemności określonej w Uchwale Rady Gminy Niegowa w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Niegowa.

§ 2. 1. Opłata za podstawienie pojemnika służącego do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz za odbiór i zagospodarowanie odpadów w nim zgromadzonych jest uzależniona od pojemności pojemnika i wynosi:

1) pojemnik o pojemności 120 l –16,00 zł,

2) pojemnik o pojemności 240 l –23,00 zł,

3) pojemnik o pojemności 1100 l –60,00 zł.

2. Za dostarczenie pojemników na zmieszane odpady komunalne, a także za ich zagospodarowanie odpowiedzialny będzie przedsiębiorca wyłoniony w drodze przetargu, na zasadach określonych w umowie.

§ 3. Zapotrzebowanie na skorzystanie z usługi należy zgłosić do Urzędu Gminy w Niegowie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Niegowa


Zofia Kasznia

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Król

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »