| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/220/2013 Rady Gminy Chybie

z dnia 10 września 2013r.

zmieniająca uchwałę Nr XXIII/181/2013 Rady Gminy Chybie z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, ze zm.) oraz art.6r ust.2a i ust. 3 ustawy z dnia 3 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz.391, ze zm.), na wniosek Wójta Gminy

RADA GMINY CHYBIE
u c h w a l a :

§ 1. 1. W § 5 ust. 2 in fine uchwały Nr XXIII/181/2013 Rady Gminy Chybie z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, skreśla się wyrazy „oraz odpady zielone”.

2. W załączniku do uchwały określonej w ust. 1, pn. „Rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości oraz częstotliwość ich odbierania”:

1) w kolumnie pn. „Rodzaj odpadów” :

a) zapis pozycji 1 otrzymuje brzmienie :

odpady zmieszane, w tym żużel i popiół”,,

b) w zapisie pozycji 2 dodaje się tiret 6 w brzmieniu :

- odpady kuchenne ulegające biodegradacji i odpady zielone ,

2) we wszystkich kolumnach skreśla się zapis poz.3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Chybie.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 października 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Wardas

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Kik

Dyrektor ds. maszyn i urządzeń w Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »