| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/220/2013 Rady Gminy Chybie

z dnia 10 września 2013r.

zmieniająca uchwałę Nr XXIII/181/2013 Rady Gminy Chybie z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, ze zm.) oraz art.6r ust.2a i ust. 3 ustawy z dnia 3 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz.391, ze zm.), na wniosek Wójta Gminy

RADA GMINY CHYBIE
u c h w a l a :

§ 1. 1. W § 5 ust. 2 in fine uchwały Nr XXIII/181/2013 Rady Gminy Chybie z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, skreśla się wyrazy „oraz odpady zielone”.

2. W załączniku do uchwały określonej w ust. 1, pn. „Rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości oraz częstotliwość ich odbierania”:

1) w kolumnie pn. „Rodzaj odpadów” :

a) zapis pozycji 1 otrzymuje brzmienie :

odpady zmieszane, w tym żużel i popiół”,,

b) w zapisie pozycji 2 dodaje się tiret 6 w brzmieniu :

- odpady kuchenne ulegające biodegradacji i odpady zielone ,

2) we wszystkich kolumnach skreśla się zapis poz.3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Chybie.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 października 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Wardas

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kalkulatory Budowlane

Kalkulatory Budowlane to bezpłatne narzędzie przydatne dla każdego, kto rozpoczyna budowę domu, remont lub wykończenie mieszkania. Za jego pomocą w kilka minut obliczysz, jakie będą koszty Twojej inwestycji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »