| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/246/13 Rady Gminy Kochanowice

z dnia 16 września 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2013 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz.594), art. 212 ust 1 pkt 2 art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 885), w związku z art. 32 ust. 3b  ustawy z dnia 24 sierpnia .1991 r o ochronie przeciwpożarowej ( Dz. U. z 2009 r. , Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.)

Rada Gminy Kochanowice
uchwala:                           

§ 1.

Dokonać zmian w budżecie gminy wg następującej klasyfikacji budżetowej:


Dział


Rozdz.


Treść

Wydatki

Zmniejszenie

Zwiększenie

754


75412

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
- wydatki majątkowe, w tym:
* wydatki na zakupy inwestycyjne
- wydatki bieżące, w tym:
* dotacja celowa  na realizację zadania własnego gminy dla podmiotu spoza sektora finansów publicznych
- wydatki majątkowe, w tym:
* dotacja celowa na realizację zadania własnego gminy dla podmiotu  spoza sektora  finansów publicznych

7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00

7.000,00
7.000,00


3.500,00

3.500,00
3.500,00

3.500,00

Razem:

7.000,00

7.000,00

§ 2.

W związku z treścią § 1 niniejszej uchwały dokonać zmiany załącznika pn  „ Plan dotacji celowych na 2013 rok na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych”  wprowadzonego do budżetu Gminy uchwałą Nr XXVII/190/12  Rady  Gminy Kochanowice z dnia 28.XII.2012 r w sprawie budżetu gminy na 2013 rok. Załącznik o którym mowa wyżej otrzymuje nową treść i stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Pietrek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/246/13
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 16 września 2013 r.

Plan dotacji celowych na 2013 rok na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych


Dział


Rozdz.


Treść

Kwota
ogółem

z tego:

dotacja
przedmiotowa

dotacja
podmiotowa

dotacja
celowa

75475412

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
- zakup sprzętu i umundurowania dla OSP w Kochcicach
-  zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Kochanowice
- zakup sprzętu – wydatki majątkowe dla OSP Kochanowice
- zakup sprzętu i umundurowania
dla OSP Droniowice
- zakup sprzętu umundurowania dla OSP Harbułtowice
- zakup sprzętu i umundurowania  dla OSP Lubecko
- zakup sprzętu i umundurowania dla OSP  Ostrów - Lubockie

12.600,00

12.600,00


4.800,00


800,00


3.500,00


750,00


1.250,00


400,00


1.100,00

12.600,00

12.600,00


4.800,00


800,00


3.500,00


750,00


1.250,00


400,00


1.100,00

801


80195

Oświata i wychowanie
Pozostała działalność
-  organizacja  zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży  Gminy Kochanowice

10.000,00
10.000,00


10.000,00

10.000,00
10.000,00


10.000,00

851


85154

Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
- dotacja na zajęcia z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi

10.000,00

10.000,00


10.000,00

10.000,00

10.000,00


10.000,00

85485412

Edukacyjna opieka wychowawcza
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży
- dotacja na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży  Gminy Kochanowice


40.000,0040.000,0040.000,00


40.000,0040.000,0040.000,00

92192195

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostała działalność
-  organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Gminy Kochanowice


10.000,00
10.000,00


10.000,00


10.000,00
10.000,00


10.000,00

926


92695

Kultura fizyczna i sport
Pozostała działalność
- dotacja na organizację imprez sportowych dla mieszkańców Gminy Kochanowice

100.000,00
100.000,00100.000,00

100.000,00
100.000,00100.000,00

Razem:

182.600,00

182.600,00

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Bogdan

Założycielka agencji pracy Jobhouse, ekspertka z zakresu HR i rynku pracy. W marcu 2017 roku otrzymała nagrodę publiczności w ogólnopolskim konkursie Bizneswoman Roku, organizowanym przez kobiecy portal Sukces Pisany Szminką.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »