| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/44/324/13 Rady Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 26 września 2013r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok Rady Powiatu w Bielsku - Białej Nr IV/31/242/12 z dnia 27 grudnia 2012r. z późniejszymi zmianami

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 595) oraz art. 211, art. 212, art. 217, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2013 poz.885 z późniejszymi zmianami)

Rada Powiatu w Bielsku-Białej
uchwala co następuje :

§ 1.

W uchwale budżetowej na 2013 rok Rady Powiatu w Bielsku – Białej Nr IV/31/242/12 z dnia 27 grudnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany :

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu w 2013 roku

1/ w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

5.298.252,61 zł

w tym:

-  dochody bieżące

*  środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

2.300.000,00 zł

- dochody majątkowe

* dotacje celowe w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w
ramach budżetu środków europejskich

2.998.252,61 zł

2/ w dziale 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

653.850,45 zł

w tym:

-  dochody majątkowe

*  wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

653.850,45 zł

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu w 2013 roku

w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA

367,50 zł

w tym:

- dochody bieżące

* otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

367,50 zł

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu w 2013 roku

1/ w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

5.989.103,06 zł

a/ rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe

3.589.103,06 zł

I. Wydatki majątkowe

3.589.103,06 zł

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

3.589.103,06 zł

w tym na:

- wydatki na programy i projekty realizowane z
udziałem środków UE oraz innych źródeł
zagranicznych

3.589.103,06 zł

b/ rozdziale 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

2.400.000,00 zł

I. Wydatki bieżące

2.300.000,00 zł

1. Wydatki jednostek budżetowych

2.300.000,00 zł

w tym na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

2.300.000,00 zł

II. Wydatki majątkowe

100.000,00 zł

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

100.000,00 zł

w tym na:

- wydatki na programy i projekty realizowane z
udziałem środków UE oraz innych źródeł
zagranicznych

100.000,00 zł

2/ w dziale 710 - DZIAŁALNOŚĆ USLUGOWA

63.000,00 zł

rozdziale 71095 - Pozostała działalność

63.000,00 zł

I. Wydatki majątkowe

63.000,00 zł

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne

63.000,00 zł

w tym na:

- wydatki na programy i projekty realizowane z
udziałem środków UE oraz innych źródeł
zagranicznych

63.000,00 zł

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu w 2013 roku

1/ w dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

100.000,00 zł

rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe

I. Wydatki bieżące

100.000,00 zł

1. Wydatki jednostek budżetowych

100.000,00 zł

w tym na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

100.000,00 zł

2/ w dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA

367,50 zł

a/ rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze

300,00 zł

I. Wydatki bieżące

300,00 zł

1. Wydatki jednostek budżetowych

300,00 zł

w tym na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

300,00 zł

b/ rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia

67,50 zł

I. Wydatki bieżące

67,50 zł

1. Wydatki jednostek budżetowych

67,50 zł

w tym na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych

67,50 zł

5. Załącznik nr 5 ,,Dochody i wydatki związane z realizacją zadań  realizowanych w drodze porozumień

(umów) między jednostkami samorządu  terytorialnego w 2013r.” otrzymuje brzmienie jak w

załączniku nr 1 do niniejszej uchwały

6. Załącznik Nr 6 ,,Dotacje udzielane z budżetu powiatu w 2013r.  ” otrzymuje brzmienie jak w

załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Plan dochodów i wydatków budżetu powiatu po zmianach o których mowa w § 1 wynosi:

-               po stronie dochodów   –   106.242.363,27 zł

-               po stronie wydatków   –    113.132.740,26 zł

- deficyt                         –        6.890.376,99 zł

§ 3.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wiceprzewodniczący Rady


Bogusław Stolarczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/44/324/13
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 26 września 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/44/324/13
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 26 września 2013 r.
Zalacznik2.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Nationale-Nederlanden

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »