| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 756/XLII/2013 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 30 września 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 465/XXV/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie Miejskiej oraz terminu i sposobu jej wnoszenia

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) i § 63 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. Nr 109, poz. 631)

Rada Miasta Częstochowy

uchwala:

§ 1. W uchwale Nr 465/XXV/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie Miejskiej oraz terminu i sposobu jej wnoszenia § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się miesięczną opłatę za zakwaterowanie w Bursie Miejskiej, dla której Miasto Częstochowa  jest organem prowadzącym, w wysokości 78 zł miesięcznie dla wychowanków przebywających w placówce 5 dni w tygodniu i 106 zł miesięcznie dla wychowanków przebywających w placówce 7 dni w tygodniu..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 745/XLI/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 465/XXV/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r . w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie Miejskiej oraz terminu i sposobu jej wnoszenia.

§ 4. Pozostałe postanowienia uchwały nr 465/XXV/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie Miejskiej oraz terminu i sposobu jej wnoszenia nie ulegają zmianie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy


Zdzisław Wolski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KG Legal

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »