| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/377/13 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 26 września 2013r.

w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny i od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594) w związku z art.6 ust.14, ust. 15, art 9 ust. 11 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.), art. 6a ust.12, ust. 13 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 136 poz. 969 z późn. zm.) i art. 6 ust. 10, ust 11 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 465) Rada Miejska Cieszyna

uchwala co następuje:

§ 1.

1. Wprowadzić możliwość składania deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Wprowadzić możliwość składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 2 kwietnia 2007r. w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U z 2007 r. Nr 79, poz.533 z późn. zm.).

§ 2.

1. Określić format elektroniczny deklaracji i informacji, o których mowa w § 1 w formacie danych XML.

2. Układ informacji i powiązań między nimi:

1)               w informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego - określa załącznik nr 1 do uchwały,

2)               w deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1 - określa załącznik nr 2 do uchwały,

3)               w deklaracji na podatek leśny DL-1 - określa załącznik nr 3 do uchwały,

4)               w deklaracji na podatek rolny DR-1 - określa załącznik nr 4 do uchwały.

3. Format elektroniczny formularzy wskazanych w ust. 2 jest zgodny z zakresem danych zawartych w załącznikach do uchwały nr XIV/145/11 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzoru informacji w prawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego – IN-1 – dla osób fizycznych, uchwały nr XIV/146/11 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzoru formularza DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – DN – 1 od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, uchwały Rady Miejskiej Cieszyna nr III/28/02 z dnia 5 grudnia 2002 r. określenia wzoru formularza DEKLARACJI W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO – DL – 1 od osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych, a także jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, uchwały Rady Miejskiej Cieszyna nr III/28/02 z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzoru formularza DEKLARACJI W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO – DR – 1 od osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa a także jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.

4. Dokumenty XML, o których mowa w § 1 są zgodne ze wzorami publikowanymi w repozytorium wzorów platformy ePUAP na podstawie art. 19 b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 235)

§ 3.

Deklaracje i informacje podatkowe, o których mowa w § 2, mogą być przesyłane przez podatników w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP (www.sekap.pl).

§ 4.

Przesłanie deklaracji i informacji określonych w § 2 wymaga wypełnienia formularza w zakresie właściwego rodzaju podatku umieszczonego w miejscu wskazanym w § 3. Wygenerowany na podstawie formularza dokument elektroniczny powinien być opatrzony podpisem elektronicznym i przesłany w sposób określony w § 3.

§ 5.

Deklaracje i informacje podatkowe określone w § 1, przesyłane w formie elektronicznej, muszą być opatrzone:

1)               bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 r., Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) lub

2)               podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu wystawionego przez Centrum Certyfikacji SEKAP lub

3)               podpisem elektronicznym złożonym z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP (www.epuap.gov.pl).

§ 6.

Deklaracje i informacje podatkowe przesyłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej nie muszą być znakowane czasem przez wysyłającego. Fakt otrzymania przez serwer Urzędu Miejskiego w Cieszynie deklaracji i informacji na podatek przesyłanych w formie elektronicznej zostanie potwierdzony przez wygenerowane w sposób automatyczny urzędowe poświadczenie odbioru, które zostanie przekazane do nadawcy drogą elektroniczną.

§ 7.

Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklaracji i informacji podatkowych określonych w § 2 musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.

§ 8.

Deklaracje i informacje podatkowe określone w § 2 mogą być składane w formie elektronicznej bez względu na wysokość zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku.

§ 9.

Deklaracje i informacje są opatrywane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450, z późn. zm.).

§ 10.

Powierzyć wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Bolesław Zemła


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/377/13
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 26 września 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego - IN-1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/377/13
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 26 września 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/377/13
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 26 września 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Deklaracja na podatek leśny DL-1


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/377/13
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 26 września 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Deklaracja na podatek rolny DR-1

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »