| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/299/2013 Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 30 września 2013r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2013

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 595), art. 89 ust.1 pkt 2 i 3, art. 212 ust. 1 pkt 1-7, art. 217 ust.2 pkt 2, 3 i 6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.).

Rada Powiatu w Żywcu
uchwala co następuje:

§ 1.

1. Dokonać zmian w planie dochodów:

-

infoRgrafika

-

2. Dokonać zmian w planie wydatków:

-

infoRgrafika

-

3. Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą - 137.429.337,47 zł

4. Planowane wydatki budżetu po zmianach wynoszą - 144.086.722,47 zł

5. Źródłem pokrycia deficytu w 2013 r. w kwocie - 6.657.385,00 zł będzie:

- nadwyżka budżetowa z 2012 r. - 4.280.541,00 zł

- kredyt bankowy - 2.147.710,00 zł

- pożyczka z WFOŚiGW - 229.134,00 zł

6. Na spłatę w 2013 roku rat wcześniej zaciągniętych:

- długoterminowych kredytów bankowych w kwocie - 12.574.126,00 zł

- pożyczek w kwocie - 465.128,00 zł przeznacza się:

- planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy w kwocie - 13.000.000,00 zł

- nadwyżkę budżetową z 2012 r. w kwocie - 39.254,00 zł

§ 2.

Zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu powiatu zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3.

Zatwierdzić zmiany w załącznikach Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2013 brzmieniu jak załączniki Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Edward Płonka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXi/299/2013
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 30 września 2013 r.

Zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu powiatu na rok 2013

-

infoRgrafika

Przewodniczący Rady


Edward Płonka


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXi/299/2013
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 30 września 2013 r.

Plan dochodów budżetuna rok 2013

-

infoRgrafika

Przewodniczący Rady


Edward Płonka


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXi/299/2013
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 30 września 2013 r.

Plan wydatków budżetu na 2013 rok

-

infoRgrafika

Przewodniczący Rady


Edward Płonka


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXi/299/2013
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 30 września 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi na 3013 rok.

-

infoRgrafika

Przewodniczący Rady


Edward Płonka


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXi/299/2013
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 30 września 2013 r.

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na rok 2013

-

infoRgrafika

Przewodniczący Rady


Edward Płonka


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXi/299/2013
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 30 września 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2013 rok.

-

infoRgrafika

Przewodniczący Rady


Edward Płonka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »