| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Postanowienie nr DKT-880-3/2013 Komisarza Wyborczego w Katowicach

z dnia 17 października 2013r.

o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Czeladź przed upływem kadencji

Na podstawie art. 24a ust. 2, art. 25 i art. 27 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 706 ) oraz art. 40a § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.[1])) w związku z art. 1 ust. 2 ustawy o referendum lokalnym, oraz uchwałą Nr LVII/820/2013 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Czeladź (Dz. Urzędowy Woj. Śląskiego z dnia 2 września 2013 r. poz. 5436), Komisarz Wyborczy w Katowicach postanawia:

§ 1. Przeprowadzić referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Czeladź przed upływem kadencji, zwane dalej „referendum”.

§ 2. Wyznaczyć termin referendumna niedzielę 8 grudnia 2013 r.

§ 3. Określić terminy wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem referendum jak w kalendarzu czynności stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego postanowienia.

§ 4. Określić wzór i treść karty do głosowania w referendum w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Czeladź jak w załączniku Nr 2 do niniejszego postanowienia.

§ 5. Określić wzór i treść nakładki na kartę do głosowania w referendum w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Czeladź, sporządzonej w alfabecie Braille’a jak w załączniku Nr 3 do niniejszego postanowienia.

§ 6. Szczegółowe warunki techniczne kart do głosowania i nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, w referendum w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Czeladź, określić odrębnym postanowieniem.

§ 7. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz rozplakatowaniu w formie obwieszczenia na terenie miasta Czeladź

Komisarz Wyborczy w Katowicach


Barbara Suchowska


Załącznik Nr 1 do Postanowienia Nr DKT-880-3/2013
Komisarza Wyborczego w Katowicach
z dnia 17 października 2013 r.

KALENDARZ CZYNNOŚCI
związanych z przeprowadzeniem referendum w sprawie odwołania
Burmistrza Miasta Czeladź  przed upływem kadencji

Termin wykonania czynności
referendalnej

Treść czynności referendalnej

od 21 do 25 października 2013 r.

- ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podanie do wiadomości mieszkańców przez rozplakatowanie na terenie miasta Czeladź postanowienia Komisarza Wyborczego w Katowicach o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Czeladź przed upływem kadencji,

do 3 listopada 2013 r.*)

- utworzenie odrębnych obwodów głosowania oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów,

do 8 listopada 2013 r.*)

- podanie do wiadomości mieszkańców przez rozplakatowanie, obwieszczenia Burmistrza Miasta Czeladź o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o siedzibie komisji właściwej dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,

do 13 listopada 2013 r.

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Katowicach Miejskiej Komisji do Spraw Referendum w Czeladzi,

do 17 listopada 2013 r.*)

- sporządzenie w Urzędzie Miasta Czeladź spisu osób uprawnionych do udziału w referendum,
- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Katowicach obwodowych komisji do spraw referendum,
- zgłaszanie Burmistrzowi Miasta Czeladź przez osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału w referendum zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a,

do 24 listopada 2013 r.*)

- składanie wniosków przez osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału w referendum o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie głosowania dostosowanym do ich potrzeb,
- zgłaszanie Burmistrzowi Miasta Czeladź przez osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału w referendum zamiaru głosowania w lokalu obwodowej komisji do spraw referendum przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille´a,

do 28 listopada 2013 r.

- składanie wniosków do Burmistrza Miasta Czeladź o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania,

6 grudnia 2013 r. o godz. 2400

- zakończenie kampanii referendalnej,

7 grudnia 2013 r.

- przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji do spraw referendum spisów osób uprawnionych do udziału w referendum,

8 grudnia 2013 r.
godz. 700do 2100

- głosowanie

*)-Zgodnie z art. 9 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) w związku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 706) jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w ustawie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.


Załącznik Nr 2 do Postanowienia Nr DKT-880-3/2013
Komisarza Wyborczego w Katowicach
z dnia 17 października 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Postanowienia Nr DKT-880-3/2013
Komisarza Wyborczego w Katowicach
z dnia 17 października 2013 r.
Zalacznik3.pdf


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Krzemirski

Współzałożyciel Fabryki Narciarzy. Instruktor narciarstwa od 19 roku życia. Prócz legitymacji państwowej, posiada również uprawnienia Niemieckiego Stowarzyszenia SPORTS.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »