| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Postanowienie nr DKT-880-3/2013 Komisarza Wyborczego w Katowicach

z dnia 17 października 2013r.

o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Czeladź przed upływem kadencji

Na podstawie art. 24a ust. 2, art. 25 i art. 27 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 706 ) oraz art. 40a § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.[1])) w związku z art. 1 ust. 2 ustawy o referendum lokalnym, oraz uchwałą Nr LVII/820/2013 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Czeladź (Dz. Urzędowy Woj. Śląskiego z dnia 2 września 2013 r. poz. 5436), Komisarz Wyborczy w Katowicach postanawia:

§ 1. Przeprowadzić referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Czeladź przed upływem kadencji, zwane dalej „referendum”.

§ 2. Wyznaczyć termin referendumna niedzielę 8 grudnia 2013 r.

§ 3. Określić terminy wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem referendum jak w kalendarzu czynności stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego postanowienia.

§ 4. Określić wzór i treść karty do głosowania w referendum w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Czeladź jak w załączniku Nr 2 do niniejszego postanowienia.

§ 5. Określić wzór i treść nakładki na kartę do głosowania w referendum w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Czeladź, sporządzonej w alfabecie Braille’a jak w załączniku Nr 3 do niniejszego postanowienia.

§ 6. Szczegółowe warunki techniczne kart do głosowania i nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, w referendum w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Czeladź, określić odrębnym postanowieniem.

§ 7. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz rozplakatowaniu w formie obwieszczenia na terenie miasta Czeladź

Komisarz Wyborczy w Katowicach


Barbara Suchowska


Załącznik Nr 1 do Postanowienia Nr DKT-880-3/2013
Komisarza Wyborczego w Katowicach
z dnia 17 października 2013 r.

KALENDARZ CZYNNOŚCI
związanych z przeprowadzeniem referendum w sprawie odwołania
Burmistrza Miasta Czeladź  przed upływem kadencji

Termin wykonania czynności
referendalnej

Treść czynności referendalnej

od 21 do 25 października 2013 r.

- ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podanie do wiadomości mieszkańców przez rozplakatowanie na terenie miasta Czeladź postanowienia Komisarza Wyborczego w Katowicach o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Czeladź przed upływem kadencji,

do 3 listopada 2013 r.*)

- utworzenie odrębnych obwodów głosowania oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów,

do 8 listopada 2013 r.*)

- podanie do wiadomości mieszkańców przez rozplakatowanie, obwieszczenia Burmistrza Miasta Czeladź o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o siedzibie komisji właściwej dla głosowania korespondencyjnego i o lokalach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych,

do 13 listopada 2013 r.

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Katowicach Miejskiej Komisji do Spraw Referendum w Czeladzi,

do 17 listopada 2013 r.*)

- sporządzenie w Urzędzie Miasta Czeladź spisu osób uprawnionych do udziału w referendum,
- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Katowicach obwodowych komisji do spraw referendum,
- zgłaszanie Burmistrzowi Miasta Czeladź przez osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału w referendum zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a,

do 24 listopada 2013 r.*)

- składanie wniosków przez osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału w referendum o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie głosowania dostosowanym do ich potrzeb,
- zgłaszanie Burmistrzowi Miasta Czeladź przez osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału w referendum zamiaru głosowania w lokalu obwodowej komisji do spraw referendum przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille´a,

do 28 listopada 2013 r.

- składanie wniosków do Burmistrza Miasta Czeladź o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania,

6 grudnia 2013 r. o godz. 2400

- zakończenie kampanii referendalnej,

7 grudnia 2013 r.

- przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji do spraw referendum spisów osób uprawnionych do udziału w referendum,

8 grudnia 2013 r.
godz. 700do 2100

- głosowanie

*)-Zgodnie z art. 9 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) w związku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 706) jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w ustawie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.


Załącznik Nr 2 do Postanowienia Nr DKT-880-3/2013
Komisarza Wyborczego w Katowicach
z dnia 17 października 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Postanowienia Nr DKT-880-3/2013
Komisarza Wyborczego w Katowicach
z dnia 17 października 2013 r.
Zalacznik3.pdf


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grupa TENSE

Interaktywna agencja reklamowa – specjalista w zakresie inbound marketingu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »