| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/145/2013 Rady Gminy Jejkowice

z dnia 21 października 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4   i art. 61 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z   2013 roku poz. 594 z   późniejszymi zmianami ), art.211, art. 212 i   art. 233 pkt 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z   2013 roku poz. 885 z   późniejszymi zmianami)  
Rada Gminy Jejkowice uchwala, co następuje:  

§   1.   Zmniejsza się dochody budżetu gminy o   kwotę   100 000,00 zł   , to jest z   kwoty   11 494 459,41 zł  

do kwoty   11 394 459,41 zł   , w   tym dochody bieżące o   kwotę   100 000,00 zł   , to jest z   kwoty   10 694 459,41 zł  

do kwoty   10 594 459,41 zł   , w   tym:  

w dziale 756 - Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i   od innych jednostek nieposiadających  

osobowości prawnej oraz wydatki związane z   ich poborem  

rozdz. 75621 - Udziały gmin w   podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  

§ 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych o   kwotę   100 000,00 zł  

§   2.   Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o   kwotę   100 000,00 zł   , to jest z   kwoty   12 868 215,41 zł  

do kwoty   12 768 215,41 zł   , w   tym:  

1.   zmniejsza się wydatki majątkowe o   kwotę   12 200,00 zł   , to jest z   kwoty   2 785 700,00 zł  

do kwoty   2 773 500,00 zł  

2.   zmniejsza się wydatki bieżące o   kwotę   87 800,00 zł   , to jest z   kwoty   10 082 515,41 zł  

do kwoty   9 994 715,41 zł  

zgodnie z   załącznikiem nr 1   i 2   do niniejszej uchwały  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa  

Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Mieczysław   Wojaczek

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr  XXXVI/145/2013
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 21 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1   do uchwały z   21-10-2013  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr  XXXVI/145/2013
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 21 października 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2   do uchwały z   21-10-2013  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ABC-ksiegowe

ABC-ksiegowe.pl - najnowsze informacje dotyczące obszaru księgowości, rachunkowości i prawa oraz praktyczne wskazówki, ułatwiające samodzielne prowadzenie księgowości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »