| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 402/XXIV/2013 Rady Powiatu w Lublińcu

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie zmian do budżetu powiatu lublinieckiego na 2013 r

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), art. 235, art. 236 ust. 3 pkt 1, 3,5 6, ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.), Rada Powiatu w Lublińcu uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonać zmian w budżecie powiatu lublinieckiego na 2013 r. według następującej klasyfikacji budżetowej:

Dz.

Rozdz.

Treść

Dochody

Wydatki

Zmniejszenie

Zwiększenie

Zmniejszenie

Zwiększenie

750

Administracja publiczna

4.165,00

-

32.676,00

-

Dochody majątkowe, w tym

4.165,00

-

-

-

- dotacje z WFOŚiGW

4.165,00

-

-

-

75020

Starostwa powiatowe

-

-

30.776,00

-

Wydatki majątkowe, w tym:

-

-

30.776,00

-

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

-

-

30.776,00

-

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

-

-

1.900,00

-

Wydatki bieżące w tym:

-

-

1.900,00

-

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

-

-

1.900,00

-

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

-

-

1.900,00

-

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-

-

-

1.900,00

75495

Pozostała działalność

-

-

-

1.900,00

Wydatki bieżące w tym:

-

-

-

1.900,00

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

-

-

-

1.900,00

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

-

-

-

1.900,00

758

Różne rozliczenia

-

-

-

167.190,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe, w tym:

-

-

-

167.190,00

- rezerwa celowa oświatowa

-

-

-

167.190,00

801

Oświata i wychowanie

-

8.775,00

149.000,00

8.775,00

Dochody bieżące, w tym:

-

8.775,00

-

-

- wpływy z różnych opłat

-

105,00

-

-

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

-

8.600,00

-

-

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne

-

70,00

-

-

80120

Licea ogólnokształcące

-

-

49.000,00

8.775,00

Wydatki bieżące w tym:

-

-

49.000,00

8.775,00

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

-

-

-

8.775,00

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

-

-

-

8.775,00

2) dotacje na zadania bieżące

-

-

49.000,00

-

80130

Szkoły zawodowe

-

-

100.000,00

-

Wydatki majątkowe, w tym:

-

-

100.000,00

-

- inwestycje i zakupy inwestycyjne

-

-

100.000,00

-

852

Pomoc społeczna

32.910,00

87.250,00

-

54.340,00

Dochody bieżące, w tym:

32.910,00

87.250,00

-

-

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

-

1.250,00

-

-

- wpływy z usług

-

86.000,00

-

-

- wpływy z różnych dochodów

32.910,00

-

-

-

85202

Domy pomocy społecznej

-

-

-

54.340,00

Wydatki bieżące, w tym:

-

-

-

54.340,00

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

-

-

-

54.340,00

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

-

-

-

54.340,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

-

29.275,00

18.190,00

29.275,00

Dochody bieżące, w tym:

-

25.171,00

-

-

- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych

-

6.497,00

-

-

- wpływy z różnych opłat

-

327,00

-

-

- wpływy z usług

-

14.000,00

-

-

- wpływy ze sprzedaży wyrobów

-

500,00

-

-

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne

-

1.380,00

-

-

- wpływy z różnych dochodów

2.467,00

Dochody majątkowe, w tym

-

4.104,00

-

-

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych

-

4.104,00

-

-

85403

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

-

-

-

20.275,00

Wydatki bieżące, w tym:

-

-

-

20.275,00

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

-

-

-

20.275,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

-

-

-

20.275,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

-

-

18.190,00

-

Wydatki bieżące w tym:

-

-

18.190,00

-

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

-

-

18.190,00

-

85420

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

-

-

-

9.000,00

Wydatki bieżące, w tym:

-

-

-

-

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

-

-

-

9.000,00

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

-

-

-

9.000,00

Razem:

37.075,00

125.300,00

199.866,00

261.480,00

§ 2.

Dokonać zmiany załącznika nr 3 pn. „Przychody na 2013 r.” do uchwały nr 289/XVIII/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 19 grudnia 2012 r. (z późn. zm.) polegającej na zmniejszeniu przychodów w § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 26.611,00 zł.

Załącznik o którym mowa powyżej otrzymuje nową treść i stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lublińcu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


mgr Lidia Kucharczyk


Załącznik Nr 3 dozmieniony:

Uchwały Nr 289/XVIII/2012                  Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 19 grudnia 2012 r.

Uchwałą Nr 306/XIX/2013 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 27 lutego 2013 r.

Uchwałą Nr 337/XX/2013 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 8 maja 2013 r.

Uchwałą Nr 354/XXI/2013 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 26 czerwca 2013 r.

Uchwałą Nr 357/XXI/2013 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 26 czerwca 2013 r.

Uchwałą Nr 380/XXII/2013 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Uchwałą Nr 393/XXIII/2013 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 23 września 2013 r.

Uchwałą                                       Nr 402/XXIV/2013           Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 30 października 2013 r.

PRZYCHODY NA 2013 ROK

Paragraf

Treść

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiekszenie

Plan po zmianach

952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

421 218,00

26 611,00

394 607,00

955

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

5 215 461,62

5 215 461,62

Razem:

5 636 679,62

26 611,00

5 610 068,62

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »