| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/236/13 Rady Gminy Kozy

z dnia 24 października 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/170/12 Rady Gminy Kozy z dnia 14 grudnia 2012 r. Uchwała Budżetowa na 2013 rok Gminy Kozy

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ) oraz art. 211, 212, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze. zm.)

Rada Gminy Kozy
uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie Gminy Kozy w zakresie:

1) Dochodów budżetowych:

a) zmniejsza się o kwotę                                                                                                                22000,00

b) zwiększa sie o kwotę                                                                                                                23 870,00             

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

c) dochody budżetu Gminy po zmianie wynoszą                                                                      35173822,84
w tym

- dochody bieżące                                                                                                                33751343,84
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których                            243270,00
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

- dochody majątkowe                                                                                                                1422479,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których                            625000,00                    mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2) Wydatków budżetowych:

a) zwiększa się wydatki o kwotę                                                                                                  723585,21

b) zmniejsza się  wydatki o kwotę                                                                                                  721715,21

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

c) wydatki budżetu Gminy po zmianach wynoszą                                                                      43918142,84
w tym:

- wydatki bieżące                                                                                                                31808396,84
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których                            478086,13               mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

- wydatki majątkowe                                                                                                                12109746,00               zgodnie z załacznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których                                                                                                                              5396754,14   mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

3) Wydatki bieżące budżetu obejmują:

a) wydatki jednostek budżetowych                                                                                                  24449157,59
w tym:

- wydatki na wynagordzenie i pochodne od nich w kwocie                                          17556854,27

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie                                          6892303,32

b) dotacja na wydatki bieżące                                                                                                  2577737,00

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                      3744416,12

d) obsługa długu                                                                                                                              559000,00

e) wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków unijnych                            478086,13             

§ 2. Uchwale Budżetowej Rady Gminy Kozy na rok 2013 i przewidzianych w niej załącznikach
i tabelach, wprowadza się zmiany wynikające z załączników Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kozy.

Przewodnicząca Rady Gminy


Bożena Sadlik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/236/13
Rady Gminy Kozy
z dnia 24 października 2013 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/236/13
Rady Gminy Kozy
z dnia 24 października 2013 r.
Zalacznik2.pdf

załącznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/236/13
Rady Gminy Kozy
z dnia 24 października 2013 r.
Zalacznik3.pdf

załącznik nr 3

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

LexOmni.pl

usługi prawne on line

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »