| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/417/2013 Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 24 października 2013r.

w sprawie dopłat dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, uiszczający opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (teks jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz. 391 z późn. zm.)

Rada Miejska Skoczowa
uchwala:

§ 1. 1. Rodziny o niskim dochodzie na jednego członka rodziny mogą ubiegać się o dopłaty od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli są właścicielami, współwłaścicielami, użytkownikami lub władającymi nieruchomościami, na których zamieszkują mieszkańcy.

2. Ustala się dopłatę w wysokości 50% zadeklarowanej miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3. Dopłata, o której mowa w ust. 1, przysługuje rodzinom, których dochód na jednego jej członka nie przekracza kwoty zapisanej w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej dla ustalenia prawa do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

§ 2. Dopłaty, o której mowa w § 1, udziela Burmistrz Miasta Skoczowa na pisemny wniosek uprawnionej osoby.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa


Tadeusz Koniarczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

IMPEL Business Solutions Sp. z o.o.

Obsługa księgowa, doradztwo podatkowe, kadry i płace

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »