| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LII/364/2013 Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru w 2014 roku

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8, art.40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jdnolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) i art. 19 pkt 1 lit.a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.)– Rada Miejska w Żywcu uchwala co następuje:

§ 1.

1) Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach położonych na terenie Miasta Żywca.

2) Targowiskami o których mowa w ust.1 są miejsca określone w art. 15 ust.2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2.

Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej za 1 m2 zajmowanej powierzchni:

1) na targowiskach przy ul. Świętokrzyskiej i Żeromskiego:

- w środy – 2,40 zł

- w pozostałe dni tygodnia – 2,10 zł

2) w pozostałych miejscach:

- w środy – 8,40 zł

- w piątki – 7,40 zł

- w pozostałe dni tygodnia – 6,40 zł Stawka opłaty targowej nie może przekroczyć 764,62 złotych dziennie.

§ 3.

1. Opłata targowa będzie pobierana w formie inkasa przez inkasentów:

1) na targowiskach przy ul. Żeromskiego i Świętokrzyska przez pracowników Spółki „Twój Dom” Sp. z o.o. w Żywcu,

2) w pozostałych miejscach – przez pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żywcu.

2. Za pobór opłaty targowej przysługuje wynagrodzenie prowizyjne:

1) dla inkasentów wymienionych w ust.1 pkt 1 w wysokości 2,5 % prowizji od pobranych kwot,

2) dla inkasentów wskazanych w ust.1 pkt 2 w wysokości 25 % prowizji od pobranych kwot.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą od dnia 1 stycznia 2014 r.

§ 6.

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXIV/239/2012 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 25 października 2012 roku w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru w 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żywcu


Krzysztof Greń

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Mazur

Kancelaria Prawa Pracy Wojciech Mazur

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »