| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/357/2013 Rady Gminy Tworóg

z dnia 4 listopada 2013r.

w sprawie opłaty od posiadania psów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:Dz.U. z 2013 r. Nr 594), art. 18 a, ust. 1, i art. 19 pkt. 1 lit. f, pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M.P. z 2013 r. poz. 724).

Rada Gminy Tworóg
uchwala:

§ 1.

Uchwałą niniejszą Rada Gminy Tworóg:

1) wprowadza na terenie gminy opłatę od posiadania psów;

2) określa wysokość stawki opłaty od posiadania psów;

3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty od posiadania psów;

4) zarządza pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, określa inkasentów, terminy płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2.

Wprowadza się na terenie Gminy Tworóg opłatę od posiadania psów.

§ 3.

Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 37,00 zł od jednego psa oraz 19,00 zł za każdego następnego psa posiadanego przez osobę fizyczną.

§ 4.

1) Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym nie istniał obowiązek jej zapłaty.

2) Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

§ 5.

1) Wpłaty opłaty można dokonywać bezpośrednio na konto Urzędu Gminy Tworóg

2) Pobór opłaty może odbywać się również w drodze inkasa. Inkasentami opłaty są sołtysi - w miejscowości Brynek Pan Janusz Kaszuba, w miejscowości Boruszowice - Hanusek Pan Marian Łuczak, w miejscowości Koty Pan Bernard Kontny, w miejscowości Nowa Wieś Tworoska Pani Regina Mika, w miejscowości Połomia Pan Stefan Paś, w miejscowości Świniowice Pani Teresa Ziaja, w miejscowości Tworóg Pani Gertruda Byszewska, w miejscowości Wojska Pan Jan Siwiec.

§ 6.

Pobrane w danym miesiącu opłaty powinny być przez inkasenta przekazane do Urzędu Gminy do 5 dnia miesiąca następnego.

§ 7.

Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty od posiadania psów w wysokości 12,5 % od kwoty zainkasowanej i wpłaconej w terminie organowi podatkowemu.

§ 8.

Z dniem wejście w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XXIV/204/2012 Rady Gminy Tworóg z dnia 5 listopada 2012 r. sprawie opłaty od posiadania psów.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Tworóg


Maria Łukoszek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KONDRAT Kancelaria Prawno-Patentowa

Kancelaria Prawno-Patentowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »