| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/357/2013 Rady Gminy Tworóg

z dnia 4 listopada 2013r.

w sprawie opłaty od posiadania psów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:Dz.U. z 2013 r. Nr 594), art. 18 a, ust. 1, i art. 19 pkt. 1 lit. f, pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M.P. z 2013 r. poz. 724).

Rada Gminy Tworóg
uchwala:

§ 1.

Uchwałą niniejszą Rada Gminy Tworóg:

1) wprowadza na terenie gminy opłatę od posiadania psów;

2) określa wysokość stawki opłaty od posiadania psów;

3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty od posiadania psów;

4) zarządza pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, określa inkasentów, terminy płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2.

Wprowadza się na terenie Gminy Tworóg opłatę od posiadania psów.

§ 3.

Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 37,00 zł od jednego psa oraz 19,00 zł za każdego następnego psa posiadanego przez osobę fizyczną.

§ 4.

1) Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym nie istniał obowiązek jej zapłaty.

2) Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

§ 5.

1) Wpłaty opłaty można dokonywać bezpośrednio na konto Urzędu Gminy Tworóg

2) Pobór opłaty może odbywać się również w drodze inkasa. Inkasentami opłaty są sołtysi - w miejscowości Brynek Pan Janusz Kaszuba, w miejscowości Boruszowice - Hanusek Pan Marian Łuczak, w miejscowości Koty Pan Bernard Kontny, w miejscowości Nowa Wieś Tworoska Pani Regina Mika, w miejscowości Połomia Pan Stefan Paś, w miejscowości Świniowice Pani Teresa Ziaja, w miejscowości Tworóg Pani Gertruda Byszewska, w miejscowości Wojska Pan Jan Siwiec.

§ 6.

Pobrane w danym miesiącu opłaty powinny być przez inkasenta przekazane do Urzędu Gminy do 5 dnia miesiąca następnego.

§ 7.

Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty od posiadania psów w wysokości 12,5 % od kwoty zainkasowanej i wpłaconej w terminie organowi podatkowemu.

§ 8.

Z dniem wejście w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XXIV/204/2012 Rady Gminy Tworóg z dnia 5 listopada 2012 r. sprawie opłaty od posiadania psów.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Tworóg


Maria Łukoszek

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

SmartConsulting S.K.A.

SmartConsulting S.K.A. jest częścią SmartGoup Division, grupy firm powiązanych personalnie i kapitałowo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »