| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/467/2013 Rady Miasta Wisła

z dnia 31 października 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm., po konsultacjach społecznych z mieszkańcami przeprowadzonych w trybie §3 ust. 1 pkt 5 uchwały nr XXI/325/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012 r.w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami (Dz.Urz.Woj.Sla. z 2012 poz. 4981), mając na uwadze art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miasta Wisła
uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

Rodzaj samochodu

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

powyżej 5,5, do 9 włącznie

powyżej 9 i mniej niż 12

Stawka podatku w złotych

samochody posiadające certyfikat EURO wyprodukowane po roku 1995

672,00

1.008,00

1.200,00

samochody posiadające certyfikat EURO i wyprodukowane w roku 1995 i wcześniej

696,00

1.080,00

1.248,00

samochody nie posiadające certyfikatu EURO i wyprodukowane po roku 1995

720,00

1.128,00

1.296,00

samochody nie posiadające certyfikatu EURO i wyprodukowane w roku 1995 i wcześniej

792,00

1.176,00

1.416,00

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

2 osie

Stawka podatku w złotych

12

15

1.848,00

2.088,00

15

2.088,00

2.544,00

3 osie

Stawka podatku w złotych

12

19

2.400,00

2.544,00

19

23

2.520,00

2.640,00

23

2.568,00

2.808,00

4 osie i więcej

Stawka podatku w złotych

12

27

2.568,00

2.688,00

27

29

2.616,00

2.808,00

29

2.688,00

3.024,00

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton

Rodzaj ciągnika

Ciągniki wyprodukowane

w 1995 r. i wcześniej

po 1995 roku

ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej do 7 ton

840,00

720,00

ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7 ton i poniżej 12 ton

1.080,00

840,00

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne

Inny system zawieszenia osi

2 osie

Stawka podatku w złotych

12

25

1.344,00

1.560,00

25

31

1.560,00

1.920,00

31

36 włącznie

1.752,00

2.184,00

powyżej 36

1.944,00

2.424,00

3 osie i więcej

Stawka podatku w złotych

12

36 włącznie

1.896,00

2.208,00

powyżej 36

2.568,00

3.096,00

3) Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

- przyczepy lub naczepy wyprodukowane w roku 1995 i wcześniej - 1.392,00 zł

- przyczepy lub naczepy wyprodukowane po roku 1995 - 1.176,00 zł

4) Przyczepy, lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne

Inny system zawieszenia osi

1 oś

Stawka podatku w złotych

12

25

1.080,00

1.320,00

25

1.344,00

1.728,00

2 osie

Stawka podatku w złotych

12

28

1.200,00

1.440,00

28

33

1.320,00

1.536,00

33

36 włącznie

1.440,00

1.800,00

powyżej 36

1.560,00

2.112,00

3 osie i więcej

Stawka podatku w złotych

12

36 włącznie

1.440,00

1.800,00

powyżej 36

1.704,00

2.184,00

5) Autobusy

Autobusy

Autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia

Mniejszej niż 30 miejsc

Równej lub wyższej niż 30 miejsc

Stawka podatku w złotych

autobusy posiadające certyfikat EURO i wyprodukowane w 1995 r. i wcześniej

1.368,00

2.016,00

autobusy posiadające certyfikat EURO i wyprodukowane po 1995 r.

1.320,00

1.896,00

autobusy nie posiadające certyfikatu EURO i wyprodukowane w 1995 r. i wcześniej

1.488,00

2.112,00

autobusy nie posiadające certyfikatu EURO i wyprodukowane po 1995 r.

1.440,00

1.992,00

§ 2.

Stosowanie stawek dla samochodów ciężarowych, o których mowa w § 1 pkt 1a, oraz autobusów, o których mowa w § 1 pkt 5, posiadających certyfikat EURO, może nastąpić wyłącznie pod warunkiem przedstawienia organowi podatkowemu dokumentów potwierdzających powyższy fakt.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr XXI/309/2012  Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisła.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, nie wcześniej jednak niż 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miasta Wisła


Janusz Podżorski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »