| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/488/2013 Rady Miasta Wisła

z dnia 31 października 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.[1])) i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz.U. 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.[2])) oraz art. 47 §4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. 2012 r. Nr 125, poz. 749 z późn. zm.), po konsultacjach społecznych z mieszkańcami przeprowadzonych w trybie §3 ust. 1 pkt 5 uchwały nr XXI/325/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 25 października 2012 r.w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami (Dz.Urz.Woj.Sla. z 2012 poz. 4981), mając na uwadze art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.[3]))

Rada Miasta Wisła
uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XI/146/2011 Rady Miasta Wisła z 27 października 2011 r.w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej(tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Sla. z 2013 r. poz. 4753 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 2 uchyla się pkt. 1,

2) w § 2 ust. 2 uchyla się pkt. 30,

3) w § 2 ust. 2 uchyla się pkt. 53,

4) do § 2 ust. 2 po pkt. 59 dodaje się pkt. 62 w brzmieniu:

"WITOSA PROJEKT" Sp. z o.o. (legitymująca się wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000307217) - dla obiektu DW "BESKIDY" w Wiśle przy ul. Wypoczynkowej 10 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 145),;

5) do § 2 ust. 2 po pkt. 59 dodaje się pkt. 61 w brzmieniu:

Heinrich Paulus prowadzący działalność gospodarczą pod firmą"APARTAMENTY SOLAR" Heinrich Paulus(NIP 526-254-63-81, legitymujący się wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej) - dla obiektu "APARTAMENTY SOLAR" w Wiśle, przy ul. Kiczerowskiej 3A (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 082),;

6) do § 2 ust. 2 po pkt. 59 dodaje się pkt. 60 w brzmieniu:

"SPÓŁDZIELNIA KŁOS" (legitymująca się wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000175062) - dla obiektu DW "KŁOS" w Wiśle, przy ul. Na Stoku 2 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza Miasta Wisła ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 042),.

§ 2.

Powierza się wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta Wisła.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Wisła


Janusz Podżorski


[1]) Brak późniejszych zmian ustawy.

[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z r. poz.  Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378.

[3]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 232, poz. 1378.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »