| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/469/2013 Rady Gminy Rudziniec

z dnia 14 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. , poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)

Rada Gminy Rudziniec
uchwala:

§ 1. Ustala  się   wysokość   rocznych   stawek   podatku   od   jednego   środka  transportowego na                       terenie gminy Rudziniec na 2014 rok.

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 ton do 5,5 tony włącznie763,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie1315,00 zł

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton1592,00 zł

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż
12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne (w złotych )

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
(w złotych)

Dwie  osie

1209,00

1720,00

Trzy  osie

1444,00

2168,00

Cztery  osie i więcej

nie mniej niż

mniej niż

12 ton

29 ton

1762,00

2516,00

29 ton

2366,00

3070,00

3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

- od 3,5 ton a poniżej 12 ton1876,00 zł

4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne (w złotych )

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
(w złotych)

Dwie osie

nie mniej niż

mniej niż

12 ton

31 ton

1762,00

2300,00

31 ton

1943,00

2372,00

Trzy  osie i więcej

nie mniej niż

mniej niż

12 ton

40 ton

2227,00

2372,00

40 ton

2461,00

3070,00

5. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym  posiadają  dopuszczalną masę      całkowitą  od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością        rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego –807,00 zł

6. Od przyczepy i naczepy, które  łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę       całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością         rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne (w złotych )

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
(w złotych)

Jedna  oś

551,00

772,00

Dwie osie

nie mniej niż

mniej niż

12 ton

38 ton

1388,00

1876,00

38 ton

1636,00

2337,00

Trzy  osie i więcej

1296,00

1761,00

7. Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc1387,00 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc2218,00 zł.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVI/327/2012  Rady  Gminy Rudziniec z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady Gminy


Bernard Kukowka

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Chmielniak

Specjalista prawa karnego gospodarczego, autor bloga Białe kołnierzyki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »