| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/469/2013 Rady Gminy Rudziniec

z dnia 14 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. , poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)

Rada Gminy Rudziniec
uchwala:

§ 1. Ustala  się   wysokość   rocznych   stawek   podatku   od   jednego   środka  transportowego na                       terenie gminy Rudziniec na 2014 rok.

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 ton do 5,5 tony włącznie763,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie1315,00 zł

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton1592,00 zł

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż
12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne (w złotych )

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
(w złotych)

Dwie  osie

1209,00

1720,00

Trzy  osie

1444,00

2168,00

Cztery  osie i więcej

nie mniej niż

mniej niż

12 ton

29 ton

1762,00

2516,00

29 ton

2366,00

3070,00

3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

- od 3,5 ton a poniżej 12 ton1876,00 zł

4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa; ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne (w złotych )

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
(w złotych)

Dwie osie

nie mniej niż

mniej niż

12 ton

31 ton

1762,00

2300,00

31 ton

1943,00

2372,00

Trzy  osie i więcej

nie mniej niż

mniej niż

12 ton

40 ton

2227,00

2372,00

40 ton

2461,00

3070,00

5. Od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym  posiadają  dopuszczalną masę      całkowitą  od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością        rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego –807,00 zł

6. Od przyczepy i naczepy, które  łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę       całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością         rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne (w złotych )

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
(w złotych)

Jedna  oś

551,00

772,00

Dwie osie

nie mniej niż

mniej niż

12 ton

38 ton

1388,00

1876,00

38 ton

1636,00

2337,00

Trzy  osie i więcej

1296,00

1761,00

7. Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc1387,00 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc2218,00 zł.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVI/327/2012  Rady  Gminy Rudziniec z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady Gminy


Bernard Kukowka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Łodygowska

Prawnik, autorka bloga prawniczego dla kobiet w ciąży i młodych Mam www.matkaprawnik.pl. Specjalizuje się w prawie pracy, opiece okołoporodowej i ubezpieczeniach społecznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »