| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 5/13 Prezydenta Miasta Zawiercie; Zarządu Powiatu Zawierciańskiego

z dnia 18 listopada 2013r.

do Porozumienia zawartego w dniu 24 stycznia 2001r. pomiędzy Zarządem Powiatu Zawierciańskiego a Zarządem Miasta Zawiercie w sprawie przekazania zadań i kompetencji Starosty w sprawie geodezji i kartografii

zawarty pomiędzy:  

Zarządem Powiatu Zawierciańskiego reprezentowanym przez:  

1)   Starosta – Rafał Krupa  

2)   Członek Zarządu – Cezary Barczyk  

a  

Prezydentem Miasta Zawiercie – Ryszard Mach  

Strony postanawiają, co następuje:  

§   1.   W Porozumieniu z   dnia 24 stycznia 2001r. wprowadza się następujące zmiany:  

1)   § 3   punkt 5   otrzymuje brzmienie: ,,Ustala się wysokość dotacji na 2013 r. w   kwocie 299.221,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych) w   tym: - dotacje na zadania bieżące w   kwocie 290.673,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złote 73/100), - dotacje na inwestycje i   zakupy inwestycyjne w   kwocie 8.548,00 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych 27/100)”.  

2)   § 3   punkt 6   otrzymuje następujące brzmienie: ,,Przekazywanie środków finansowych w   ramach dotacji celowej na zadania bieżące z   budżetu następować będzie w   12 ratach miesięcznych płatnych do 20 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy wskazany przez Gminę Zawiercie w   następujący sposób: - 11 rat ( miesiące od stycznia do listopada 2013 r.) po 23.268,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem złotych), - 1   rata (miesiąc grudzień 2013 r.) w   wysokości 34.725,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące siedemset dwadzieścia pięć złotych). Przekazanie dotacji na inwestycje i   zakupy inwestycyjne nastąpi po przedłożeniu faktur potwierdzających wydatki inwestycyjne, nie później niż do 15 grudnia 2013 r.”  

§   2.   Pozostałe postanowienia Porozumienia pozostają bez zmian.  

§   3.   Aneks podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   4.   Aneks wchodzi w   życie z   dniem podpisania z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2013 r.  

§   5.   Aneks sporządzono w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.  

 

Starosta Zawierciański  


Rafał   Krupa


Członek Zarządu Powiatu  


Cezary   Barczyk

Prezydent Miasta Zawiercie  


Ryszard   Mach

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ceret Grzywaczewska

Kancelaria Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »