| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/413/2013 Rady Miejskiej w Toszku

z dnia 20 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek oraz zwolnień od podatku na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art.41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r.  poz.594 z późn.zm.), art.5 ust. 1 ,2 i 3 oraz art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U.z 2010r. Nr 95, poz.613 z późn.zm.)

Rada Miejska w Toszku uchwala:

§ 1.

Ustalić na terenie miasta i gminy Toszek następujące stawki podatku od nieruchomości:

1. Od gruntów :

a) od 1 m ² powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,89 zł,

b) od 1 ha powierzchni pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

- 4,54 zł,

c) od 1 m ² powierzchni gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,36 zł,

2. Od budynków lub ich części :

a) od 1 m ² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych - 0,74 zł,

b) od 1 m ² powierzchni użytkowej budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 22,30 zł,

c) od 1 m ² powierzchni użytkowej zajętej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,75 zł,

d) od 1 m ² powierzchni użytkowej związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działaności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,67 zł,

e) od 1 m ² powierzchni użytkowej budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,97 zł,

3. Od budowli:

a) budowle związane ze  zbiorowym odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków - 0,5 % wartości ,określonej w przepisach art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3- 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ,

b) pozostałe budowle - 2% wartości, określonej w przepisach art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3- 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2.

Zwolnić od podatku od nieruchomości:

1) budynki i grunty lub ich części wykorzystywane w celach ochrony przeciwpożarowej za wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,

2) budynki lub ich części, grunty oraz budowle wykorzystywane na potrzeby pomocy społecznej,

3) budynki i grunty lub ich części wykorzystywane do  odprowadzania i oczyszczania ścieków,

4) tereny rekreacyjno-sportowe nie wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr XXVI/267/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 listopada 2012 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek oraz zwolnień od podatku na rok 2013.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.

§ 5.

Uchwała podlega rozplakatowaniu w miejscach publicznych.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Toszku


Ireneusz Kokoszka

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

opti.pl

Księgowość online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »