| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/414/2013 Rady Miejskiej w Toszku

z dnia 20 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Toszek na rok 2014

Na podstawie  art.18 ust.2 pkt8 , art.40 ust 1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594 z późn. zm.)oraz art.10 i art. 12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 95poz.613 z późn. zm.)

Rada Miejska w Toszku uchwala:

§ 1.

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2014:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 t włącznie:506,- zł

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie: 814,- zł

c) powyżej 9 ton i mniej niż 12 ton : 1.110.- zł

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

-Dopuszczalna masa całkowita / w tonach/

2 osie


Nie mniej niż

-Mniej niż

-Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

-Inny  system zawieszenia osi

-Stawka podatku w złotych

12

13

1.320,- zł

1.388,- zł

13

14

1.320,- zł

1.388,- zł

14

15

1.320,- zł

1.388,- zł

15

1.968,- zł

2.036,- zł

3 osie

-Stawka podatku w złotych

12

17

2.600,- zł

2.668,-zł

17

19

2.600,- zł

2.668,- zł

19

21

2.600,- zł

2.668,- zł

21

23

2.600,- zł

2.668,- zł

23

25

2.740,- zł

2.806,- zł

25

2.740,- zł

2.806,- zł

4 osie i więcej

Stawka podatku w złotych

12

25

2.806,- zł

2.892,- zł

25

27

2.806,- zł

2.892,- zł

27

29

2.892,- zł

2.948,- zł

29

31

3.108,- zł

3.114,- zł

31

3.108,- zł

3.114,- zł

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów

- od 3,5 tony i poniżej 12 ton: 826.- zł

4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z przyczepą lub naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

-Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów :ciągnik siodłowy +naczepa,ciągnik balastowy+przyczepa/w tonach/

2 osie

-Nie mniej niż

-Mniej niż

-Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne

-Inny system zawieszenia osi

-Stawka podatku w złotych

12

18

1.122,- zł

1.206,- zł

18

25

1.122,- zł

1.206,- zł

25

31

1.260,- zł

1.348,- zł

31

1.802,- zł

2.404,- zł

3 osie

-Stawka podatku w złotych

12

40

1.592,- zł

2.202,- zł

40

2.654,- zł

3.116,- zł

5) od przyczepy lub naczepy , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton , z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 518,- zł,- zł

6) od przyczepy lub naczepy , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton , z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy ( w tonach)

1 oś

-Nie mniej niż

Mniej niż

-Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne

-Inny system zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych

12

18

518,- zł

590,- zł

18

25

518,- zł

590,- zł

25

730,- zł

800,- zł

2 osie

Stawka podatku w złotych

12

28

658,- zł

730,- zł

28

33

860,- zł

1.194,- zł

33

38

1.194,- zł

1.816,- zł

38

1.616,- zł

2.386,- zł

3 osie

Stawka podatku w złotych

12

38

1.206,- zł

1.628,- zł

38

1.322,- zł

1.798,- zł

7) od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:

- mniejszej niż 30 miejsc 660,- zł

- równej lub większej niż 30 miejsc 2.400,- zł

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr XXVI/268/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 listopada 2012r w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na terenie gminy i miasta Toszek na rok 2013

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz przez rozplakatowanie obwieszczeñ w miejscach publicznych.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Toszku


Ireneusz Kokoszka

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »