| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/414/2013 Rady Miejskiej w Toszku

z dnia 20 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Toszek na rok 2014

Na podstawie  art.18 ust.2 pkt8 , art.40 ust 1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594 z późn. zm.)oraz art.10 i art. 12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 95poz.613 z późn. zm.)

Rada Miejska w Toszku uchwala:

§ 1.

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2014:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 t włącznie:506,- zł

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie: 814,- zł

c) powyżej 9 ton i mniej niż 12 ton : 1.110.- zł

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

-Dopuszczalna masa całkowita / w tonach/

2 osie


Nie mniej niż

-Mniej niż

-Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

-Inny  system zawieszenia osi

-Stawka podatku w złotych

12

13

1.320,- zł

1.388,- zł

13

14

1.320,- zł

1.388,- zł

14

15

1.320,- zł

1.388,- zł

15

1.968,- zł

2.036,- zł

3 osie

-Stawka podatku w złotych

12

17

2.600,- zł

2.668,-zł

17

19

2.600,- zł

2.668,- zł

19

21

2.600,- zł

2.668,- zł

21

23

2.600,- zł

2.668,- zł

23

25

2.740,- zł

2.806,- zł

25

2.740,- zł

2.806,- zł

4 osie i więcej

Stawka podatku w złotych

12

25

2.806,- zł

2.892,- zł

25

27

2.806,- zł

2.892,- zł

27

29

2.892,- zł

2.948,- zł

29

31

3.108,- zł

3.114,- zł

31

3.108,- zł

3.114,- zł

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów

- od 3,5 tony i poniżej 12 ton: 826.- zł

4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z przyczepą lub naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

-Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów :ciągnik siodłowy +naczepa,ciągnik balastowy+przyczepa/w tonach/

2 osie

-Nie mniej niż

-Mniej niż

-Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne

-Inny system zawieszenia osi

-Stawka podatku w złotych

12

18

1.122,- zł

1.206,- zł

18

25

1.122,- zł

1.206,- zł

25

31

1.260,- zł

1.348,- zł

31

1.802,- zł

2.404,- zł

3 osie

-Stawka podatku w złotych

12

40

1.592,- zł

2.202,- zł

40

2.654,- zł

3.116,- zł

5) od przyczepy lub naczepy , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton , z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 518,- zł,- zł

6) od przyczepy lub naczepy , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton , z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy ( w tonach)

1 oś

-Nie mniej niż

Mniej niż

-Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne

-Inny system zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych

12

18

518,- zł

590,- zł

18

25

518,- zł

590,- zł

25

730,- zł

800,- zł

2 osie

Stawka podatku w złotych

12

28

658,- zł

730,- zł

28

33

860,- zł

1.194,- zł

33

38

1.194,- zł

1.816,- zł

38

1.616,- zł

2.386,- zł

3 osie

Stawka podatku w złotych

12

38

1.206,- zł

1.628,- zł

38

1.322,- zł

1.798,- zł

7) od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia:

- mniejszej niż 30 miejsc 660,- zł

- równej lub większej niż 30 miejsc 2.400,- zł

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr XXVI/268/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 listopada 2012r w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na terenie gminy i miasta Toszek na rok 2013

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz przez rozplakatowanie obwieszczeñ w miejscach publicznych.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Toszku


Ireneusz Kokoszka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Miśkiewicz

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »