| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/240/2013 Rady Gminy Węgierska Górka

z dnia 19 listopada 2013r.

w sprawie stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru, terminów płatności oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Węgierska Górka w 2014 r

Na podstawie art. 15, 16 i 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn.zm.) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M.P. z dnia 9 września 2013 r. poz.724) oraz art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Gminy Węgierska Górka uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dzienne stawki opłaty targowej przy sprzedaży:

1) z pojazdu samochodowego osobowego, dostawczego, przyczepy lub naczepy – 9,20 zł;

2) z pojazdu samochodowego ciężarowego o dopuszczalnej ładowności powyżej 1,5t – 17,30 zł;

3) z pojazdu samochodowego ciężarowego o dopuszczalnej ładowności powyżej 4,5t – 23,00 zł;

4) z ręki, koszów, wiader - nieprzetworzonych produktów rolnych, ogrodniczych, sadowniczych, hodowlanych – 3,50 zł;

5) ze stolika, łóżka polowego - produktów określonych w pkt 4 – 5,80 zł;

6) z ręki, koszów, wiader - produktów innych niż określone w pkt 4 – 4,60 zł;

7) ze stolika, łóżka polowego - produktów innych niż określa pkt 4 – 6,90 zł;

8) w przypadkach nie wymienionych w pkt 1 – 7, za 1 m2– 4,60 zł.

§ 2.

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień dokonywania sprzedaży.

§ 3.

1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Pobór opłaty targowej powierza się Pani Agnieszce Kupczak zam. Węgierska Górka - Osiedle XX lecia II RP 10/11m 86.

3. Określa się wynagrodzenie za inkaso z tytułu poboru opłaty targowej w wysokości 30 % pobranych kwot.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Węgierska Górka.

§ 5.

Uchyla się uchwałę Nr XXIV/221/2013 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 29 października 2013 r. w sprawie stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru, terminów płatności oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Węgierska Górka w 2014 r.

§ 6.

1. Niniejsza uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na tablicach ogłoszeń sołectw wchodzących w skład Gminy Węgierska Górka.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r

Przewodniczący Rady Gminy


Zofia Barcik

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Skarbiec

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »