| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIV/281/2013 Rady Gminy Rajcza

z dnia 15 listopada 2013r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U z 2013 roku poz.594 z późniejszymi zmianami / oraz art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj.Dz.U z 2013 poz.885) R a d a G mi n y R a j c z a uchwala co następuje : W Uchwale Rady Gminy Rajcza XXXVIII/189/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku dokonuje się następujących zmian;                                                                                                  

§ 1.

Dokonuje się zwiększenia dochodów w budżecie Gminy Rajcza na rok 2013 o kwotę 70.000,- zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zwiększenia wydatków w budżecie Gminy Rajcza na rok 2013 o kwotę 70.000,- zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3.

Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały Powyższej zmiany dokonuje się w związku z podpisanym porozumieniem z RZGW na budowę opaski kamiennej na potoku Rycerka w Rycerce Górnej (70.000)

1. Planowane dochody budżetowe                                                         -               32.838.455,36

2. Planowane wydatki budżetowe                                                         -               33.998.320,36

3. Deficyt budżetu                                                                                     -               1.159.865
pokryty zostanie z kredytów                                                                       -               1.159.865

4. Rozchody ( spłaty)                                                                       -               2.009.240

- kredytów bankowych                                                                       -               1.930.200

- pożyczek                                                                                                   -               79.040              
w tym,

- na realizacje projektów                                                                       -               912.000

5. Przychody                                                                                     -               3.169.105

- kredyty bankowe                                                                                     -               2.652.121

- pożyczki                                                                                                   -               516.984

§ 4.

              Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 5.

              Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Dariusz Płoskonka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/281/2013
Rady Gminy Rajcza
z dnia 15 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/281/2013
Rady Gminy Rajcza
z dnia 15 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIV/281/2013
Rady Gminy Rajcza
z dnia 15 listopada 2013 r.
Zalacznik3.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

DEFIDE Beata Naróg

Usługi i Doradztwo Kadrowe. Szkolenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »