| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/317/2013 Rady Gminy Ciasna

z dnia 29 listopada 2013r.

w sprawie uchwalenia wysokości podatku od środków transportowych na rok 2014

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 i art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z póź. zm..);art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz.613 ze zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 07 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. ( M.P. z 2013r., poz. 724).

§ 1.

Określa się stawki podatku od środków transportowych na rok 2014, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr XXIX /193/2012 Rady Gminy w Ciasnej z dnia 10 grudnia

2012 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2013 r.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2014 roku

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna


Zuzanna Geilke


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/317/2013
Rady Gminy Ciasna
z dnia 29 listopada 2013 r.

I. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej

1. powyżej 3,5t  do poniżej 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

a/  powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie              534,00

b/  powyżej 5,5 t do 9 t włącznie              834,00

c/  powyżej 9 t  poniżej 12 t.              996,00

2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna masa
całkowita
(w tonach)

Osie jezdne z zawieszeniem
pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym
za równoważne
(w złotych)

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
(w złotych)

DWIE   OSIE

Nie mniej niż

Mniej niż


12 t

15t


15 t


1 332,00

1 608,00


1 464,00

2 004,00

TRZY   OSIE

Nie mniej niż

Mniej niż


12 t

19 t

23 t19 t

23 t


1 734,00

2 004,00

2 406,00
2 136,00

2 406,00

2 682,00


CZTERY  OSIE

Nie mniej niż

Mniej niż

12 t

27 t

29 t

27 t

29 t

2 544,00

2 406,00

2 274,00

2 814,00

2 880,00

3 090,00

II. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub

przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów ;

1. od 3,5 t i poniżej 12 t

- ciągniki o dopuszczalnej  masie całkowitej do 7 ton włącznie1 332,00             

- ciągniki o dopuszczalnej masie  całkowitej powyżej 7 ton i poniżej 12 ton1 464,00

2. Od ciągnika siodłowego lub balastowego  przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12t:

Dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów :
ciągnik siodłowy +naczepa;
ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)

Osie jezdne z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne
(w złotych)

Inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych
(w złotych)

DWIE   OSIE

nie mniej niż

mniej niż

12 t

25 t

31 t

25 t

31 t

1 590,00

1 884,00

2 136,00

2 004,00

2 274,00

2 388,00

TRZY OSIE

Nie mniej niż

mniej niż

12 t

40 t

40 t1 626,00

2 262,00

2 388,00

3 090,00

III. Przyczepy lub naczepy ,które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę

całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton ,z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą

prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

              414,00

IV. Przyczepy lub naczepy ,które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę

całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością

rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów :
naczepa/przyczepa
+pojazd silnikowy
(w tonach)

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym
za równoważne (w złotych)

Inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych
(w złotych)

JEDNA OŚ

Nie mniej niż

mniej niż

12 t

25 t

25 t

372,00

456,00

456,00

726,00

DWIE OSIE

12 t

28 t

33 t

38 t

28 t

33 t

38 t

396,00

804,00

1 110,00
              1 500,00

522,00

1 116,00

1 698,00

              2 244,00


TRZY OSIE

Nie mniej niż

mniej niż

12 t

38 t

38 t

876,00

1 236,00

1 236,00

1 680,00

V. Autobusy

1. mniej niż 30 miejsc siedzących                            1 608,00             

2. równe 30 miejsc siedzących i więcej              1 806,00

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna


Zuzanna Geilke

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Bridgestone

To czołowy światowy producent opon do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, motocykli, maszyn rolniczych, samolotów oraz maszyn do robót ziemnych, a także dostawca rozwiązań w zakresie bieżnikowania Bandag dla samochodów ciężarowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »