| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/317/2013 Rady Gminy Ciasna

z dnia 29 listopada 2013r.

w sprawie uchwalenia wysokości podatku od środków transportowych na rok 2014

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 i art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z póź. zm..);art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz.613 ze zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 07 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. ( M.P. z 2013r., poz. 724).

§ 1.

Określa się stawki podatku od środków transportowych na rok 2014, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr XXIX /193/2012 Rady Gminy w Ciasnej z dnia 10 grudnia

2012 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2013 r.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2014 roku

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna


Zuzanna Geilke


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/317/2013
Rady Gminy Ciasna
z dnia 29 listopada 2013 r.

I. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej

1. powyżej 3,5t  do poniżej 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

a/  powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie              534,00

b/  powyżej 5,5 t do 9 t włącznie              834,00

c/  powyżej 9 t  poniżej 12 t.              996,00

2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Dopuszczalna masa
całkowita
(w tonach)

Osie jezdne z zawieszeniem
pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym
za równoważne
(w złotych)

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
(w złotych)

DWIE   OSIE

Nie mniej niż

Mniej niż


12 t

15t


15 t


1 332,00

1 608,00


1 464,00

2 004,00

TRZY   OSIE

Nie mniej niż

Mniej niż


12 t

19 t

23 t19 t

23 t


1 734,00

2 004,00

2 406,00
2 136,00

2 406,00

2 682,00


CZTERY  OSIE

Nie mniej niż

Mniej niż

12 t

27 t

29 t

27 t

29 t

2 544,00

2 406,00

2 274,00

2 814,00

2 880,00

3 090,00

II. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub

przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów ;

1. od 3,5 t i poniżej 12 t

- ciągniki o dopuszczalnej  masie całkowitej do 7 ton włącznie1 332,00             

- ciągniki o dopuszczalnej masie  całkowitej powyżej 7 ton i poniżej 12 ton1 464,00

2. Od ciągnika siodłowego lub balastowego  przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12t:

Dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów :
ciągnik siodłowy +naczepa;
ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)

Osie jezdne z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne
(w złotych)

Inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych
(w złotych)

DWIE   OSIE

nie mniej niż

mniej niż

12 t

25 t

31 t

25 t

31 t

1 590,00

1 884,00

2 136,00

2 004,00

2 274,00

2 388,00

TRZY OSIE

Nie mniej niż

mniej niż

12 t

40 t

40 t1 626,00

2 262,00

2 388,00

3 090,00

III. Przyczepy lub naczepy ,które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę

całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton ,z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą

prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

              414,00

IV. Przyczepy lub naczepy ,które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę

całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością

rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów :
naczepa/przyczepa
+pojazd silnikowy
(w tonach)

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym
za równoważne (w złotych)

Inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych
(w złotych)

JEDNA OŚ

Nie mniej niż

mniej niż

12 t

25 t

25 t

372,00

456,00

456,00

726,00

DWIE OSIE

12 t

28 t

33 t

38 t

28 t

33 t

38 t

396,00

804,00

1 110,00
              1 500,00

522,00

1 116,00

1 698,00

              2 244,00


TRZY OSIE

Nie mniej niż

mniej niż

12 t

38 t

38 t

876,00

1 236,00

1 236,00

1 680,00

V. Autobusy

1. mniej niż 30 miejsc siedzących                            1 608,00             

2. równe 30 miejsc siedzących i więcej              1 806,00

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna


Zuzanna Geilke

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »