| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/387/2013 Rady Gminy Psary

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Psary

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art 40 ust 1 i art 42 , w związku z art 7 ust 1 pkt 14 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r poz 594 ze zmianami), w związku z art 28 ust 1-5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r . o ochronie przeciwpożarowej ( Dz. U. z 2009r nr 178 poz 1780 ze zmianami) Rada Gminy Psary uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Psary, w wysokości 9,00 zł za każda godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym z zastrzeżeniem art. 28 ust 3-5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpożarowej ( Dz. U. z 2009r nr 178 poz 1380 ze zmianami).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Psary.

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Gminy Nr XXIV/171/2008 z dnia 29.10.2008r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu dla członka ochotniczej straży pożarnej , który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Psary.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 147 poz. 1229 z póź. zm.) w brzmieniu nadanym przepisami ustawy z dnia 25 lipca 2008r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 163, poz. 1015), które weszły w życie z dniem 25 września 2008r., członek ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, otrzymuje ekwiwalent pieniężny. Wysokość ekwiwalentu ustala rada gminy w drodze uchwały. Wysokość ekwiwalentu nie może przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.) przed dniem ustalenia ekwiwalentu, za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. Ekwiwalent jest wypłacany z budżetu gminy. Środki na realizację powyższego zadania zostały uwzględnione w budżecie Gminy na rok 2014 w Psarach. Uchwała podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Przewodniczący Rady Gminy Psary


Jacenty Kubica

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Ludwiczak

Radca prawny, specjalizujący się w tematach związanych z obsługą prawną przedsiębiorców, prawem korporacyjnym, zamówieniami in house, publicznym transportem zbiorowym i Compliance.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »