| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/387/2013 Rady Gminy Psary

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Psary

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art 40 ust 1 i art 42 , w związku z art 7 ust 1 pkt 14 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r poz 594 ze zmianami), w związku z art 28 ust 1-5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r . o ochronie przeciwpożarowej ( Dz. U. z 2009r nr 178 poz 1780 ze zmianami) Rada Gminy Psary uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Psary, w wysokości 9,00 zł za każda godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym z zastrzeżeniem art. 28 ust 3-5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpożarowej ( Dz. U. z 2009r nr 178 poz 1380 ze zmianami).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Psary.

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Gminy Nr XXIV/171/2008 z dnia 29.10.2008r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu dla członka ochotniczej straży pożarnej , który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Psary.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 147 poz. 1229 z póź. zm.) w brzmieniu nadanym przepisami ustawy z dnia 25 lipca 2008r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 163, poz. 1015), które weszły w życie z dniem 25 września 2008r., członek ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, otrzymuje ekwiwalent pieniężny. Wysokość ekwiwalentu ustala rada gminy w drodze uchwały. Wysokość ekwiwalentu nie może przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.) przed dniem ustalenia ekwiwalentu, za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. Ekwiwalent jest wypłacany z budżetu gminy. Środki na realizację powyższego zadania zostały uwzględnione w budżecie Gminy na rok 2014 w Psarach. Uchwała podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Przewodniczący Rady Gminy Psary


Jacenty Kubica

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »