| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/459/13 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 27 listopada 2013r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Świętochłowice w 2014 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 , art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm. ), art. 5 ust. 1 i 3, art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U z 2010 r. Nr 95, poz. 613, z późn. zm. ) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. ( M.P. z 2013 r., poz. 724 )


Rada Miejska w Świętochłowicach
uchwala:

§ 1. Roczne stawki podatku od nieruchomości wynoszą :

1) od budynków lub ich części:

a)

mieszkalnych

66 gr od 1 m2
powierzchni użytkowej


b)


związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej

21,94 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej


c)


zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

9,76 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej


d)


związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

4,34 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej


e)


zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

4,34 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej


f)


pozostałych:


-


za wyjątkiem pomieszczeń gospodarczych (szopy, komórki, chlewiki itp.)

7,58 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej


-


od pomieszczeń gospodarczych (szopy, komórki, chlewiki itp.)


3,26 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej


2)


od budowli

2 % ich wartości


3)


od gruntów :

a)

związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej

86 gr od 1 m2
powierzchni


b)


pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych

3,80 zł od 1 ha
powierzchni


c)


pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego

45 gr od 1 m2
powierzchni

§ 2. Ustala się wzory następujących formularzy stanowiących załączniki do niniejszej uchwały:

- Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1) – załącznik nr 1

- Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) – załącznik nr 2

- Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach (ZN-1/A) – załącznik nr 3

- Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych (ZN-1/B)-załącznik nr 4

- Załącznik do deklaracje i informacji: Dane o współmałżonku (ZN-1/M) – załącznik nr 5

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach


Bożena Wojciechowska-Zbylut


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/459/13
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 27 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/459/13
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 27 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/459/13
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 27 listopada 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Dane o nieruchomościach ZN-1/A

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/459/13
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 27 listopada 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Dane o zwolnieniach podatkowych ZN-1/B

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/459/13
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 27 listopada 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Dane o współmałżonku ZN-1/M

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Bem & Wspólnicy

Kancelaria radców prawnych specjalizująca się w prawie medycznym, prawie pracy, prawie rodzinnym oraz prawie nieruchomości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »