| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/353/13 Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 27 listopada 2013r.

w sprawie określenia na rok 2014 wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w Gminie Wilamowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)

Rada Miejska w Wilamowicach uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 obowiązujących w Gminie Wilamowice:

1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

- powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                          606,00 zł

- powyżej 5,5 tony do 9,0 ton włącznie                                           1.010,00 zł

- powyżej 9,0 ton i mniej niż 12 ton                                                         1.204,00 zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita

Stawki podatku w

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

2 osie

12
13
14
15

13
14
15

1.120,00
1.186,00
1.312,00
1.416,00

1.472,00
1.640,00
1.818,00
2.020,00

3 osie

12
17
19
21
23

17
19
21
23

1.066,00
1.154,00
1.280,00
1.420,00
1.586,00

1.480,00
1.648,00
1.830,00
2.034,00
2.258,00

4 osie i więcej

12
25
27
29

25
27
29

1.570,00
1.752,00
1.942,00
2.012,00

2.246,00
2.498,00
2.772,00
2.914,00

2. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton                                                                      1.414 ,00 zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton


Dopuszczalna masa całkowita

Stawki podatku w

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

2 osie

12
18
25
31

18
25
31

1.238,00
1.380,00
1.534,00
1.716,00

1.768,00
1.968,00
2.188,00
2.298,00

3 osie i więcej

12
powyżej 36
40

36 włącznie
40

1.814,00
2.016,00
2.096,00

2.296,00
2.878,00
2.966,00

3. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

- od 7 ton i poniżej 12 ton                                                                                     834,00 zł

4. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Dopuszczalna masa całkowita

Stawki podatku w

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

1 oś

12
18
25

18
25

500,00
554,00
618,00

714,00
794,00
882,00


2 osie

12
28
33
powyżej 36

28
33
36 włącznie

1.088,00
1.210,00
1.342,00
1.394,00

1.554,00
1.748,00
1.808,00
2.068,00

3 osie i więcej

12
38

38

1.184,00
1.314,00

1.694,00
1.880,00

5. Autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia :

a) o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30                                                        976,00 zł

b) o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30                                          1.940,00 zł

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr XXVI/242/12 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia na rok 2013 wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w Gminie Wilamowice.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilamowicach i w miejscach publicznych na terenie Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław Nycz

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Rzecznik Ubezpieczonych

Rzecznik Ubezpieczonych reprezentuje interesy osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych, osób otrzymujących emeryturę kapitałową lub osób przez nie uposażonych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »