| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/353/13 Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 27 listopada 2013r.

w sprawie określenia na rok 2014 wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w Gminie Wilamowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)

Rada Miejska w Wilamowicach uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 obowiązujących w Gminie Wilamowice:

1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

- powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                          606,00 zł

- powyżej 5,5 tony do 9,0 ton włącznie                                           1.010,00 zł

- powyżej 9,0 ton i mniej niż 12 ton                                                         1.204,00 zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita

Stawki podatku w

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

2 osie

12
13
14
15

13
14
15

1.120,00
1.186,00
1.312,00
1.416,00

1.472,00
1.640,00
1.818,00
2.020,00

3 osie

12
17
19
21
23

17
19
21
23

1.066,00
1.154,00
1.280,00
1.420,00
1.586,00

1.480,00
1.648,00
1.830,00
2.034,00
2.258,00

4 osie i więcej

12
25
27
29

25
27
29

1.570,00
1.752,00
1.942,00
2.012,00

2.246,00
2.498,00
2.772,00
2.914,00

2. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton                                                                      1.414 ,00 zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton


Dopuszczalna masa całkowita

Stawki podatku w

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

2 osie

12
18
25
31

18
25
31

1.238,00
1.380,00
1.534,00
1.716,00

1.768,00
1.968,00
2.188,00
2.298,00

3 osie i więcej

12
powyżej 36
40

36 włącznie
40

1.814,00
2.016,00
2.096,00

2.296,00
2.878,00
2.966,00

3. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

- od 7 ton i poniżej 12 ton                                                                                     834,00 zł

4. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Dopuszczalna masa całkowita

Stawki podatku w

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi

1 oś

12
18
25

18
25

500,00
554,00
618,00

714,00
794,00
882,00


2 osie

12
28
33
powyżej 36

28
33
36 włącznie

1.088,00
1.210,00
1.342,00
1.394,00

1.554,00
1.748,00
1.808,00
2.068,00

3 osie i więcej

12
38

38

1.184,00
1.314,00

1.694,00
1.880,00

5. Autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia :

a) o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30                                                        976,00 zł

b) o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30                                          1.940,00 zł

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr XXVI/242/12 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia na rok 2013 wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w Gminie Wilamowice.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilamowicach i w miejscach publicznych na terenie Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław Nycz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »