| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV/415/2013 Rady Miasta Wojkowice

z dnia 25 listopada 2013r.

w sprawie określenia wysokości stawki procentowej oraz warunków udzielania bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wojkowice na rzecz najemców

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2, pkt 3, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2013, poz. 594 z późn. zm.) i art. 68 ust. 1 pkt 7, ust. 1a i ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta

Rada Miasta Wojkowice uchwala

§ 1. Określa się warunki udzielania oraz wysokości stawki procentowej bonifikaty od ceny sprzedaży mieszkalnych nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Wojkowice sprzedawanych na rzecz najemców w sposób następujący:

1) stawkę bonifikaty procentowej ustala się w wysokości85 % ceny lokalu;

2) bonifikata, o której mowa w § 1 pkt 1 obejmuje w jednakowej wysokości wszystkie składniki ceny. Cena lokalu, oznaczonego jako przedmiot odrębnej własności, obejmuje lokal wraz z pomieszczeniami przynależnymi, w rozumieniu ustawy o własności lokali oraz udział w nieruchomości wspólnej, jak i pierwszą opłatę za prawo użytkowania wieczystego części gruntu.

§ 2. Bonifikata, o której mowa w § 1 może zostać udzielona przy spełnieniu łącznie następujących warunków:

1) lokal zbywany jest jego najemcy, jeśli najem został nawiązany na czas nieoznaczony,

2) najemca nie zalega z płatnościami za czynsz i inne opłaty z tytułu zawartej umowy najmu,

3) zapłata należności za zakup lokalu mieszkalnego nastąpi jednorazowo, przed dniem zawarcia umowy sprzedaży.

§ 3. Sprawy, które nie zostały zakończone przed wejściem w życie niniejszej uchwały będą realizowane w jej trybie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wojkowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Jerzy Podleżyński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Realizuje rządową politykę ochrony konsumentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »