| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/409/13 Rady Miejskiej w Zawierciu

z dnia 27 listopada 2013r.

w sprawie opłaty od posiadania psów od osób fizycznych na rok 2014

w sprawie opłaty od posiadania psów od osób fizycznych na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 18a ust.1 oraz art 19 pkt 1 lit f oraz pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych[1]) (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta, po wysłuchaniu opinii Komisji Gospodarczej, Budżetu i Integracji Europejskiej

- Rada Miejska w Zawierciu

- uchwala

§ 1. Ustalić na terenie Miasta Zawiercie roczną stawkę opłaty od posiadania psów pobieraną od osób fizycznych posiadających psy, nie objęte ustawowym zwolnieniem, w wysokości:35,00 złod każdego psa.

§ 2. Opłata jest płatna z góry bez wezwania do końca marca roku podatkowego lub w ciągu dwóch tygodni od wejścia w posiadanie psa, przy czym w tym przypadku opłatę opłaca się w wysokości odpowiedniej do ilości miesięcy pozostałych do końca roku, licząc od miesiąca, w którym nastąpiło wejście w posiadanie psa.

§ 3. Wpłaty opłaty można dokonywać bezpośrednio na konto Gminy Zawiercie lub w kasie Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

§ 4. Pobór opłaty może odbywać się również w drodze inkasa. Inkasentami opłaty są jednostki administrujące zasobami mieszkaniowymi na obszarze miasta Zawiercia, wyszczególnione w § 5 uchwały.

§ 5. Prowizja w wysokości 15% od zainkasowanych sum opłaty przysługuje następującym inkasentom:

1. Spółdzielni Mieszkaniowej "ZAWIERCIE" w Zawierciu,

2. Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu,

3. Spółdzielni Mieszkaniowej "HUTNIK" w Zawierciu,

4. Lokalnemu Zrzeszeniu Właścicieli Nieruchomości w Zawierciu.

§ 6. Inkasenci określeni w § 5 uchwały zobowiązani są do odprowadzania zebranej opłaty od posiadania psa w terminie do 10 dnia miesiąca po upływie każdego kwartału na rachunek bankowy Gminy Zawiercie.

§ 7. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Zawierciu nr XXVIII/271/12 z dnia 24 października 2012 r. w sprawie opłaty od posiadania psów od osób fizycznych na rok 2013.

§ 8. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Zawiercie.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


inż. Edmund Kłósek


[1]) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992 r.), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999 r.). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »