| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 278/XXXII/2013 Rady Gminy Dębowiec

z dnia 29 listopada 2013r.

w sprawie ustalenia opłaty targowej na terenie gminy Debowiec w 2014 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm), art. 15, art. 19 pkt 1 lit. a, art. 19 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity w Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M.P. 2013.724), Rada Gminy Dębowiec uchwala co następuje

§ 1.

Ustala się na terenie Gminy Dębowiec dzienne stawki opłaty targowej pobieranej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedażsy na targowiskach, w kwocie 17,00 zł.

§ 2.

1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Wpłaty opłaty można dokonywać również na rachunek bankowy Urzędu Gminy Dębowiec.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Traci moc uchwała nr 182/XXIII/2012 Rady Gminy Dębowiec z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej na terenie gminy Dębowiec w 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4931).

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Marian Matejczuk

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Adamczak

Ekspert z zakresu podatków i rachunkowości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »