| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/344/2013 Rady Gminy Lelów

z dnia 3 grudnia 2013r.

w sprawie podatku od środków transportowych na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn.zm.) art.10 ust.1 i 2 i art.12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych obowiązujących w 2014 roku (M.P. poz.724) oraz Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 października 2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 r. (M.P. poz.812)Rada Gminy Lelów uchwala:

§ 1. Określić wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok :

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Powyżej 3,5 do 5,5
włącznie

Powyżej 5,5 do 9
włącznie

Powyżej 9 i mniej
niż 12

Stawka podatku w złotych

252

377

503

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita

2 osie

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi
pneumatyczne lub równoważne

Inny system
zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych

12

13

189

440

13

14

377

566

14

15

566

818

15

-

818

1.699

3 osie

Stawka podatku w złotych

12

17

377

629

17

19

629

881

19

21

881

1.258

21

23

1.132

1.762

23

25

1.384

2.013

25

-

1.636

2.265


4 osie i więcej

Stawka podatku w złotych

12

25

881

1.258

25

27

1.258

1.762

27

29

1.762

2.265

29

31

2.265

3.125

31

-

2.642

3.125

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton                                                                                    - 755                                                                      

b) równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita
w tonach


2 osie

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne

Inny system zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych

12

18

629

881

18

25

881

1.132

25

31

1.132

1.510

31

-

1.825

2.415

3 osie

Stawka podatku w złotych

12

40

1.887

2.415

40

-

2.391

3.125

3) Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzona przez podatnika podatku rolnego                                                                                                                              - 377                            

4) Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą i wyższą niż 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Dopuszczalna masa całkowita w tonach


1 oś

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne

Inny system zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych

12

18

503

629

18

25

629

755

25

-

755

1.007

2 osie

Stawka podatku w złotych

12

28

503

755

28

33

1.007

1.258

33

38

1.258

1.762

38

-

1.762

2.265

3 osie

Stawka podatku w złotych

12

38

1.070

1.510

38

-

1.510

1.636

5) Autobusy

Mniej niż 30 miejsc

Równej lub więcej niż 30 miejsc


Stawka podatku w złotych


1.510


1.887

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy bez względu na ilość miejsc siedzących wykorzystywane dla potrzeb kultury fizycznej, sportu i turystyki, kultury, oświaty i wychowania i opieki społecznej - nie przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLIII/325/2013 Rady Gminy Lelów z dnia
29 października 2013 r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2014 rok.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą od dnia 1 stycznia 2014 r .

Przewodniczący Rady Gminy Lelów


Andrzej Dragański

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SmartMedia

SmartMedia to firma technologiczna i lider rynku producentów oprogramowania do zarządzania majątkiem i inwentaryzacji. Oprogramowanie tworzone w ścisłej współpracy z ekonomistami, prawnikami, księgowymi i najlepszymi programistami firmy. To dzięki temu rozwiązania SmartMedia są zgodne z obecnymi wymogami prawa oraz światowymi standardami informatycznymi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »