| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/266/2013 Rady Gminy Bestwina

z dnia 5 grudnia 2013r.

w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia z podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt 7, art. 12 ust. 9 i art. 13d ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1381)

Rada Gminy Bestwina
uchwala:

§ 1.

Uchwała określa tryb i szczegółowe warunki zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, zwanego dalej "zwolnieniem".

§ 2.

1. Zwolnienie stosuje się na pisemny wniosek podatnika.

2. Początek okresu zwolnienia nie może być wcześniejszy niż pierwszy dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek, o którym mowa w ust. 1.

3. Wniosek powinien określić:

1) datę zaprzestania produkcji rolnej,

2) zamierzony okres zwolnienia z tym, że nie może być dłuższy niż 3 lata w stosunku do tych samych gruntów,

3) ogólną powierzchnię użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,

4) dane dotyczące gruntu, którego ma dotyczyć zwolnienie, a w szczególności powierzchnię, klasy i numer działki wg ewidencji gruntów.

§ 3.

1. Warunki zwolnienia są następujące:

1) zaprzestanie uprawy roślin, zasiewów,

2) zaprzestanie wypasu zwierząt,

3) nie wykorzystanie gruntów na cele pastwiskowe,

4) nie dokonywanie zbioru traw i siana na cele paszowe,

5) utrzymanie gruntów w stanie nie zagrażającym rozprzestrzenianiu się chwastów.

§ 4.

1. W razie niedopełnienia chociażby jednego z zastrzeżonych warunków organ podatkowy stwierdza wygaśnięcie w całości lub w części decyzji.

2. Podatnik jest zobowiązany zawiadomić organ podatkowy w terminie 14 dni o zaistniałych zmianach w przypadku wcześniejszego podjęcia produkcji na wyłączonych użytkach rolnych.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr XXVII/118/92 Rady Gminy w Bestwinie z dnia 18 sierpnia 1992 roku w sprawie: trybu i szczegółowych warunków zwolnienia z podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina.

§ 7.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady


Jerzy Zużałek

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Bogacz Bartoszewicz Kancelaria Radców Prawnych

Obsługa prawna klientów indywidualnych i przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »