| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/266/2013 Rady Gminy Bestwina

z dnia 5 grudnia 2013r.

w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia z podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt 7, art. 12 ust. 9 i art. 13d ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1381)

Rada Gminy Bestwina
uchwala:

§ 1.

Uchwała określa tryb i szczegółowe warunki zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, zwanego dalej "zwolnieniem".

§ 2.

1. Zwolnienie stosuje się na pisemny wniosek podatnika.

2. Początek okresu zwolnienia nie może być wcześniejszy niż pierwszy dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek, o którym mowa w ust. 1.

3. Wniosek powinien określić:

1) datę zaprzestania produkcji rolnej,

2) zamierzony okres zwolnienia z tym, że nie może być dłuższy niż 3 lata w stosunku do tych samych gruntów,

3) ogólną powierzchnię użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,

4) dane dotyczące gruntu, którego ma dotyczyć zwolnienie, a w szczególności powierzchnię, klasy i numer działki wg ewidencji gruntów.

§ 3.

1. Warunki zwolnienia są następujące:

1) zaprzestanie uprawy roślin, zasiewów,

2) zaprzestanie wypasu zwierząt,

3) nie wykorzystanie gruntów na cele pastwiskowe,

4) nie dokonywanie zbioru traw i siana na cele paszowe,

5) utrzymanie gruntów w stanie nie zagrażającym rozprzestrzenianiu się chwastów.

§ 4.

1. W razie niedopełnienia chociażby jednego z zastrzeżonych warunków organ podatkowy stwierdza wygaśnięcie w całości lub w części decyzji.

2. Podatnik jest zobowiązany zawiadomić organ podatkowy w terminie 14 dni o zaistniałych zmianach w przypadku wcześniejszego podjęcia produkcji na wyłączonych użytkach rolnych.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr XXVII/118/92 Rady Gminy w Bestwinie z dnia 18 sierpnia 1992 roku w sprawie: trybu i szczegółowych warunków zwolnienia z podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina.

§ 7.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady


Jerzy Zużałek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Piskorski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »