| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/352/2013 Rady Gminy Ożarowice

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zmianami), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613 z późn. zmianami), art. 6 a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 1381), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 465)

Rada Gminy Ożarowice uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące wzory formularzy:

1) Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1 stanowi załącznik nr 1.

2) Wzór deklaracji na podatek rolny DR-1 stanowi załącznik nr 2.

3) Wzór deklaracji na podatek leśny DL-1 stanowi załącznik nr 3.

4) Wzór informacji do wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego INRL-1 stanowi załącznik nr 4.

§ 2. Traci moc uchwała Nr IX/116/2011 Rady Gminy Ożarowice z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5. Podanie do publicznej wiadomości nastąpi poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ożarowice oraz rozplakatowanie w miejscach publicznych.

Przewodniczący Rady Gminy Ożarowice


Józef Piernikarz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/352/2013
Rady Gminy Ożarowice
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/352/2013
Rady Gminy Ożarowice
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/352/2013
Rady Gminy Ożarowice
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/352/2013
Rady Gminy Ożarowice
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik4.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »