| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII/491/2013 Rady Gminy Rudziniec

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie budżetu Gminy Rudziniec na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz
art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r.,  poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Rudziniec
określa:

§ 1. Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 33.200.000 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 30.448.208 zł

- dochody majątkowe w wysokości 2.751.792 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

§ 2. Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 35.300.000 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 27.420.166 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 7.879.834 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

§ 3. Kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.100.000 zł, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z:

- kredytów – w wysokości 1.906.972,21 zł

- pożyczek – w wysokości 193.027,79 zł.

§ 4. 1. Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.065.111,21 zł

2. Łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 965.111,21 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

§ 5. 1. Łączną kwotę planowanych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1.619.293 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

2. Łączną kwotę planowanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1.619.293 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5.

§ 6. 1. Łączną kwotę planowanych dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 900 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6.

2. Łączną kwotę planowanych wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 900 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 7.

§ 7. 1. Zestawienie kwot dotacji planowanych do udzielenia z budżetu  zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Kwoty i zakres dotacji przedmiotowych planowanych do udzielenia z budżetu  zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego   zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 9. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 10. Dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
w kwocie 165.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w „Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień na terenie Gminy Rudziniec na 2014 rok” w kwocie 165.000 zł.

§ 11. Dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 110.000 zł oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w wysokości 110.000 zł.

§ 12. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w kwocie 860.000 zł i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 860.000 zł.

§ 13. Rezerwę ogólną w wysokości 80.000 zł i rezerwę celową w wysokości
67.603 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 14. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty 2.100.000 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek do kwoty 600.000 zł,

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000 zł,

§ 15. Upoważnienie dla Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach w ramach działu wszystkich wydatków bieżących i majątkowych.

§ 16. Upoważnienie dla Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący bankową obsługę budżetu.

§ 17. Upoważnienie dla jednostek pomocniczych Gminy Rudziniec do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu zgodnie z planem wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

§ 18. Szczególne zasady wykonywania budżetu polegające na przyjmowaniu uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym na konto wydatków przy jednoczesnym zmniejszeniu wykonania tych wydatków.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Bernard Kukowka


Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/491/2013
Rady Gminy Rudziniec
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Okurowski

Specjalista od nowoczesnych technologii zarówno samochodowych jak domowych. Wyjątkowy znawca nawigacji samochodowych, systemów multimedialnych, car audio i aplikacji mobilnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »