| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/381/2013 Rady Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie określenia przypadków, w jakich można obniżyć nauczycielowi tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz warunki i tryb tego obniżenia w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wodzisławski

Na podstawie art. 4   ust. 1   pkt 1, art. 12 pkt 11 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz. U. z   2013 r. poz. 595 z   późn. zm.); art. 42a ust. 1   i art. 91d pkt 1   ustawy z   dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z   2006 r. Nr 97, poz. 674 z   późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z   Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie a   także po uzyskaniu opinii związków zawodowych  

Rada Powiatu Wodzisławskiego  
uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Nauczycielowi zatrudnionemu w   pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć z   tytułu:  

1)   wykonywania przez nauczyciela zadań zleconych przez organ prowadzący szkołę lub placówkę,  

2)   powierzenia nauczycielowi ważnych dla szkoły lub placówki zadań organizacyjnych.  

2.   Obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela, dokonuje dyrektor szkoły lub placówki, w   której nauczyciel jest zatrudniony.  

3.   Wysokość obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć i   okres jego obowiązywania określa dyrektor szkoły lub placówki w   porozumieniu z   organem prowadzącym.  

4.   Obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć w   przypadkach wymieniowych w   ust. 1   nie może przekroczyć ½ tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


mgr inż.   Eugeniusz   Wala

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp.k. w Poznaniu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »