| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr OG-BR.0007.14.84.2013 Rady Gminy Gaszowice

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaszowicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej polegających na przyznawaniu dodatku energetycznego

Na podstawie art. 39 ust. 4, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 5d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r., 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Na wniosek Wójta Gminy
Rada Gminy Gaszowice
uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gaszowicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej polegających na prowadzeniu postępowań oraz wydawaniu decyzji w sprawach  przyznawania dodatku energetycznego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaszowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Piotr Górecki


Uzasadnienie

Od 1 stycznia 2014 r. osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy tzw. „odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej” będzie przysługiwało prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Dodatek energetyczny został wprowadzony ustawą Prawo energetyczne. Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązującego od 1 stycznia do 30 kwietnia 2014 r. dla gospodarstwa domowego ogłosił Minister Gospodarki w dniu 29 listopada 2013 r. w drodze obwieszczenia:

- dla jednoosobowego gospodarstwa domowego – 11,36 zł/miesiąc,

- dla gospodarstwa domowego od 2 do 4 osób – 15,77 zł/miesiąc,

- dla gospodarstwa domowego składającego się co najmniej z 5 osób – 18,93 zł/miesiąc.

Środki finansowe na wypłatę dodatku energetycznego gmina otrzyma z budżetu państwa w ramach dotacji celowej.

Zadanie związane z przyznawaniem i wypłacaniem dodatku energetycznego będzie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach, w związku z powyższym wymagane jest udzielenie upoważnienia Kierownikowi OPS do wydawania decyzji związanych z przyznawaniem i wypłatą dodatku energetycznego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »