| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/323/2013 Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2013 poz. 594 z późniejszymi zmianami/, art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późniejszymi zm./, Rada Miasta i Gminy w Pilicy

uchwala

§ 1.

W uchwale nr XXIX/231/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu gminy na 2013 rok postanawia się wprowadzić następujące zmiany:

A. Zmniejszyć dochody majątkowe o kwotę 800.000 zł.

W tym :

W dziale 921                             -               Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 300.000 zł.

W dziale 926                             -               Kultura fizyczna o kwotę 500.000 zł.

z tytułu dotacji otrzymanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację zadania pn. „Budowa otwartego boiska sportowego w Pilicy” oraz zmniejszenia dotacji z budżetu państwa do zadania pn. „Zamek w Smoleniu”.

B. Zmniejszyć wydatki majątkowe

W dziale 921                             -               Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92120                             -               Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 800.000 zł.

C. Dokonać przeniesień między działami

Zmniejszyć wydatki o kwotę 62.000 zł.

W tym :

              Wydatki bieżące

W dziale 852                             -               Opieka społeczna

Rozdz. 85215                             -               Dodatki mieszkaniowe o kwotę 6.000 zł.

Wydatki majątkowe

W dziale 900                             -               Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001                             -               Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 56.000 zł.

Zwiększyć wydatki o kwotę 62.000 zł.

W tym :

              Wydatki majątkowe o kwotę 4.200 zł.

W dziale 750                             -               Administracja publiczna

Rozdz. 75023                             -               Urzędy gmin o kwotę 4.000 zł.

z przeznaczeniem na zakup sytemu „KASA”.

W dziale 900                             -               Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90095                             -               Pozostała działalność o kwotę 200 zł.

Z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu nadzoru nad budową wiat przystankowych.

Wydatki bieżące o kwotę 54.800 zł.

W tym:

W Dziale 400                             -               Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę o kwotę 360 zł.

              Z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

              W dziale 600                             -               Transport i łączność

              Rozdz. 60016                             -               Drogi publiczne gminne o kwotę 3.000 zł.

              Z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

W dziale 750                             -               Administracja publiczna

Rozdz. 75023                             -               Urzędy gmin o kwotę 6.940 zł.

z przeznaczeniem na szkolenia pracowników oraz zakup usług.

W dziale 900                             -               Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90015                             -               Oświetlenie placów, ulic i dróg o kwotę 4.700 zł.

Rozdz. 90095                             -               Pozostała działalność o kwotę 2.800 zł.

z przeznaczeniem na wyłapywanie bezpańskich psów

W dziale 921                             -               Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92120                             -               Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 40.000 zł.

Z przeznaczeniem na wpłatę do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w związku z realizacją zadania pn. „Zamek w Smoleniu”.

D. Dokonać zmiany charakteru wydatków

W dziale 921                             -               Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92120                             -               Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

              Zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 29.000 zł.

              Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 29.000 zł.

Z przeznaczeniem na wpłatę do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w związku z realizacją zadania pn. „Zamek w Smoleniu”.

E. Dokonać zmian w planie przychodów i rozchodów

Zmniejszyć przychody o kwotę 200.000 zł.

Z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach

Zmniejszyć rozchody z tytułu spłaty kredytu o kwotę 200.000 zł.

Zmiany zawarte w pkt A) obrazuje załącznik Nr 1- Dochody do niniejszej uchwały

Zmiany zawarte w pkt D), C) i D) obrazuje załącznik : Nr 2 - Wydatki.

Aktualny wykaz zadań inwestycyjnych obrazuje załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

Przychody i rozchody po zmianie obrazuje załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

Plan budżetu po zmianach:

                                          DOCHODY               - 24.355.936 zł.

WYDATKI               - 25.015.936 zł.

                                          PRZYCHODY               - 3.152.468 zł.

                                          ROZCHODY               - 2.492.468 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy


Jan Pająk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/323/2013
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/323/2013
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/323/2013
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2013


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/323/2013
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 30 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »