| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 229/XXX/2013 Rady Gminy Popów

z dnia 31 grudnia 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 218/XXIX/2013 Rady Gminy Popów z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz.1378) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r.Nr 197, poz.1172 z późn. zm ).

Rada Gminy Popów
uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale  Nr  218/XXIX/2013  Rady Gminy  Popów z dnia 28 listopada 2013 roku § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Zwalnia  się  od  podatku  od  nieruchomości :

1) nieruchomości  lub  ich  części, budowle i grunty służące do wykonywanie zadań statutowych w zakresie kultury i oświaty, krzewienia kultury fizycznej i sportu oraz pomocy społecznej.

2) budowle i budynki lub ich części zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej i będące w posiadaniu jednostek dla których ochrona przeciwpożarowa pozostaje celem           statutowym;

3) wodociągi, hydrofornie, ujęcia  wody, kanalizacje  sanitarne, przepompownie i oczyszczalnie            ścieków;

2. Zwolnienia o których  mowa w ust. 1 nie obejmują  budynków i gruntów   związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 2. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2. Zobowiązuje  się  Wójta  Gminy  do  ogłoszenia  tekstu  uchwały  na  tablicy  ogłoszeń w Urzędzie        Gminy i złożenia sprawozdania z jej wykonania wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu         gminy.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie po  ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Popów


Jakub Deska

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »