| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 229/XXX/2013 Rady Gminy Popów

z dnia 31 grudnia 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 218/XXIX/2013 Rady Gminy Popów z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461 i Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz.1378) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r.Nr 197, poz.1172 z późn. zm ).

Rada Gminy Popów
uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale  Nr  218/XXIX/2013  Rady Gminy  Popów z dnia 28 listopada 2013 roku § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Zwalnia  się  od  podatku  od  nieruchomości :

1) nieruchomości  lub  ich  części, budowle i grunty służące do wykonywanie zadań statutowych w zakresie kultury i oświaty, krzewienia kultury fizycznej i sportu oraz pomocy społecznej.

2) budowle i budynki lub ich części zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej i będące w posiadaniu jednostek dla których ochrona przeciwpożarowa pozostaje celem           statutowym;

3) wodociągi, hydrofornie, ujęcia  wody, kanalizacje  sanitarne, przepompownie i oczyszczalnie            ścieków;

2. Zwolnienia o których  mowa w ust. 1 nie obejmują  budynków i gruntów   związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 2. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2. Zobowiązuje  się  Wójta  Gminy  do  ogłoszenia  tekstu  uchwały  na  tablicy  ogłoszeń w Urzędzie        Gminy i złożenia sprawozdania z jej wykonania wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu         gminy.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie po  ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Popów


Jakub Deska

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KasperskyLab

Ochrona przed zagrożeniami IT

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »