| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/504/14 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 13 lutego 2014r.

w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282, z późn. zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.)

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa.

§ 2. Wyznacza się następujących inkasentów opłaty skarbowej:

1) Starostwo Powiatowe w Pszczynie,

2) Magdalena Głombek zam. ul. Św. Barbary 9a w Czechowicach-Dziedzicach.

§ 3. Określa się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 4% pobranej opłaty skarbowej.

§ 4. Wyznacza się dla inkasentów termin płatności opłaty skarbowej, który dla opłat zainkasowanych w okresie od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca przypada do piątego dnia każdego miesiąca kalendarzowego, za miesiąc poprzedni.

§ 5. Uchyla się Uchwałę Nr XXXVII/480/13 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2013 r., poz. 6730 z dnia 18 listopada 2013 r.).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka


Uzasadnienie

Pobór opłaty skarbowej podyktowany koniecznością szybkiej i sprawnej realizacji czynności urzędowych, które rodzą obowiązek uiszczania opłaty skarbowej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, może odbywać się w drodze inkasa. Rada Gminy określa inkasentów, wysokość wynagrodzenia za inkaso oraz terminy wpłaty pobranej opłaty.

Z uwagi na rezygnację z pełnienia funkcji inkasenta firmy „Akcydensy” M. Karasińska – Przybylska i M. Bargiel spółka jawna z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach zachodzi konieczność wyznaczenia w to miejsce nowego inkasenta.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Zemła

Dyrektor ds. rozwoju Equity Investments S.A. Ekspert w dziedzinie usług profesjonalnych i outsourcingu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »