| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/956/2014 Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 18 lutego 2014r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Mikołów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 16 ust. 1 i ust. 4 - 7 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 r. (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Mikołowa

Rada Miejska Mikołowa

uchwala:

§ 1. Korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Mikołów jest odpłatne.

§ 2. Ustala się jednostkową stawkę opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których  właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Mikołów, w wysokości 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym.

§ 3. 1. Opłata pobierana jest za każde zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym.

2. Ilość zatrzymań na przystanku ustalana jest na podstawie przedstawionego przez przewoźnika rozkładu jazdy.

3. Opłata za korzystanie z przystanków płatna jest bez wezwania do dnia 15 miesiąca przypadającego po  każdym kwartale.

4. Opłata kwartalna stanowi iloczyn ilości zatrzymań w ciągu kwartału oraz stawki opłaty jednostkowej za zatrzymanie na przystanku, określonej w § 2.

5. Każda zmiana rozkładu jazdy związana ze mianą ilości zatrzymań środków transportowych na przystankach wymaga powiadomienia Urzędu Miasta Mikołów, celem aktualizacji opłaty kwartalnej.

§ 4. Obowiazek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiazek.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

§ 6. Uchyla się Uchwałę Nr XXXV/865/2013 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29 października 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Mikołów.

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała podlega również ogłoszeniu w prasie lokalnej i na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mikołowa


Tadeusz Socha

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Gontarek, HUKE Finanse

Firma HUKE Finanse jest multiagencją, która oferuje pełen zakres produktów ubezpieczeniowych i kredytowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »