| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/956/2014 Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 18 lutego 2014r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Mikołów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 16 ust. 1 i ust. 4 - 7 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 r. (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Mikołowa

Rada Miejska Mikołowa

uchwala:

§ 1. Korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Mikołów jest odpłatne.

§ 2. Ustala się jednostkową stawkę opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których  właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Mikołów, w wysokości 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym.

§ 3. 1. Opłata pobierana jest za każde zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym.

2. Ilość zatrzymań na przystanku ustalana jest na podstawie przedstawionego przez przewoźnika rozkładu jazdy.

3. Opłata za korzystanie z przystanków płatna jest bez wezwania do dnia 15 miesiąca przypadającego po  każdym kwartale.

4. Opłata kwartalna stanowi iloczyn ilości zatrzymań w ciągu kwartału oraz stawki opłaty jednostkowej za zatrzymanie na przystanku, określonej w § 2.

5. Każda zmiana rozkładu jazdy związana ze mianą ilości zatrzymań środków transportowych na przystankach wymaga powiadomienia Urzędu Miasta Mikołów, celem aktualizacji opłaty kwartalnej.

§ 4. Obowiazek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiazek.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

§ 6. Uchyla się Uchwałę Nr XXXV/865/2013 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29 października 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Mikołów.

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała podlega również ogłoszeniu w prasie lokalnej i na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mikołowa


Tadeusz Socha

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MojeBiuro24

MojeBiuro24.pl jest platformą dedykowaną biurom rachunkowym w celu ułatwienia pracy księgowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »